Skretting ansatte

Ved våre fabrikker blir det produsert ca. Disse fabrikkene produserer fôr som selges til over land. Stavanger, Averøy, Stokmarknes . Administrerende Direktør (Over Ansatte ), Direktør (Over Ansatte ), Fagsjef ( Jordbruk, Skogbruk), Fagsjef (Akvakultur Mv), Avdelingsleder (Industri), Ordresjef (Varehandel), Avdelingsleder (Annen Forretningsmessig Tjenesteyting), Regnskapssjef, Kontorleder, Økonomidirektør, Personalsjef, Salgsdirektør, Salgssjef, . De har fabrikker i lan men ingen kan vise til høyere produktivitet . Fiskefôrfabrikken bruker 5millioner på utbygging.

Nå blir Averøys største private arbeidsplass enda større. Tekst: Tove Lie Foto: Henriette Dæhli. Skretting eies av det internasjonale fôrkonsernet Nutreco. Anstendige og rettferdige arbeidsforhold er viktige elementer i bærekraftig økonomisk vekst.

Våre etiske retningslinjer beskriver klart og tydelig vår nulltoleranse for diskriminering og barnearbeid. Med på Richters skala var dette et av det . Seniorrådgiver bedriftsmarked. Våre ansatte har i ei årrekke stått på for å lage et førsteklasses produkt, men produksjonen av kveite har dessverre vist seg svært krevende og kostbar.

Vi er i dag fem ansatte , dette gjør oss ikke størst i bransjen, men vi kan desidert være med i toppen når det kommer til resultat, service og mangfoldighet. Høgskolen i Lillehammer ligger km nord for Lillehammer sentrum med god bussforbindelse og sykkelveg. Fundingsland trekker frem Rygers brede kompetanse som en viktig faktor i valg av elektriker. Ryger har ansatte med forskjellig bakgrunn, fra vanlig elektro til termografering, brannsentral, og automasjon.

De har vært borti mye, og det kommer godt med her hos oss, sier han. Les mer om SKRETTING MASKIN AS. Lege (Vikar for Dr Ims). Spesialist i allmennmedisin.

Sokneprest Haakon Kessel m. Heleid datterselskap av Nutreco International BV, et privatei nederlandsk selskap. Har forretningsansvar for havbruksnæringsaktivitetene til Nutreco. Espen Hope Jæger-Høie – Fastlegevikar for Dr.

Silje Seglem Heggheim – Fastlege. Jan Robert Johannessen – Fastlege. Stendahl (mandag-fredag). The position reports to the department. På verdensbasis har Nutreco 10ansatte i mer enn land.

For mer informasjon se vår hjemmeside . Hensikten var selvfølgelig å dokumentere risiko, men en viktig hansikt var også å involvere ansatte direkte for å styrke oppmerksomheten mot HMS og bygge videre på . Stipendiat – Institutt for samfunnsøkonomi. Akademisk institusjon, Grad. Handelshøyskolen BI, Master of Science. Present, BI Norwegian Business School . Vi betjener kunder i hele Norge, til havbruk langs hele kysten. Vi har både båter som går mellom fabrikkene, og ut fra fabrikkene til andre steder.

Selskapet leverer høykvalitetsfôr og service til oppdrettere over hele verden, slik at de kan produsere sunn og delikat mat på en bærekraftig måte. Internasjonalt fôrkonsern innen fôr til husdyr og fisk. Leveranser til land. På Stokmarknes produserer de fôr til laks, ørret, kveite og torsk.

Produksjon: Ca millioner tonn. De har 2ansatte i Norge som er fordelt på alle de tre .