Skotsk høylandsfe tilskudd

Hvor mye i tilskudd får en for disse i året? Tenker da på beite,produksjon osv? Sitter å tenker litt frem og tilbake om jeg skal øke sauebesetningen eller skaffe noen av disse i tillegg.

Sats på høylandsfe, de er stedsbundet . Info om høylandsfe innlegg 24.

Oppstart med dyr, sau eller kjøttfe innlegg 7. Høylandsfe utegang innlegg 25. Flere resultater fra gardsdrift. Skotsk høylandsfe er kjent for å være en nøysom rase, med en særlig utviklet evne til å klare seg på næringsfattig kost. Selv om hun jobber mesteparten av uka på Felleskjøpet i Rørvik, en drøy halvtime unna med bil, har hun likevel valgt å ha dyr på gården.

De er også utmerkede beitedyr, . Om det er mest lønnsomt å få ekstra tilskudd for økologisk produksjon, eller å få større og evt. Vi har også fått lister fra Fylkesmannen over besetninger som har søkt om tilskudd til ekstensive storferaser.

Highland Cattle ( skotsk høylandsfe ) er en skotsk rase som er robust og kan fint gå ute hele. Disse produsentene har ikke nødvendigvis storfe. Rasene i de besetningene som det ble ført tilsyn i var i hovedsak skotsk.

Limousine, Grå tyroler, Aberdeen Angus eller blandinger. HOFLES: – Vi kjøpte skotsk høylandsfe primært som landskapspleiere. Men vi håper selvfølgelig at vi på sikt kan tjene noen kroner på dem også, sier Tone Aune, som sammen med samboer Håvard Sandnes holder på å bygge opp en flokk med disse fascinerende dyrene.

Vi skal drive med fuglehunder, boergeit og skotsk høylandsfe. Dette er en liten kjøttferase som . Målet er å flytte inn til jul. Da må familien bruke snøskuter. Den fem kilometer lange gårdsveien skal ikke brøytes om vinteren. Allerede som 17-åring kjøpte Ingebretsen en . Denne dagen er hun og mannen travelt opptatt med å føre sine fjellgardsfe, blant disse skotsk høylandsfe , tilbake fra beite og opp den svingete.

Familien Skålid besluttet å bygge eget kraftverk, finansierte millioner kroner av egen lomme og fikk offentlige tilskudd på omtrent en halv million kroner. Tilskota skal gå til føretak som gjer viktig miljøarbeid i jordbruket, og som har rett til å søkje om produksjonstilskot. Hvilken sone er bruket i?

Når vi har regnet på sauehold med tall fra faktiske bruk så går de egentlig i minus på sauedrifta, men redder seg på tilskuddet. Du skal være jævlig go. Noen eksempel her er villsau og Skotsk høylandsfe. Faktorer som påvirker lønnsomhetsberegningene er bl. Typeområdene der tiltakene er gjennomført, har ofte boniteter bedre enn B20.

Driftsforholdene er gode. På Beinestveit gård like ovenfor Røyknes satses det på skotsk høylandsfe når kulturbeitet skal ryddes frem. I tillegg til bjørk finnes . Du får litt i tilskudd , men det dekker ikke alle utgifter, sier Helgesen som må jobbe ved siden av å drive gården. Hun er også skotsk fjellbonde. Jeg har vokst opp med sau hjemme på gården, samboeren min er ikke så glad i sau.

Vi ville isteden ha kjøttfe, og valgte rasen skotsk høylandsfe fordi de er robuste dyr . Tilskudd gjennom Utvalgte kulturlandskaper trolig en. SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET. SMIL-FORSKRIFTEN) ER ENDRET FRA.

Som følge av dette fastsatte. Vurdering: Søknaden behandles etter Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket av 4. Innmarksbeitet er opprinnelig godkjent med da. Beitet blir ved denne ryddinga utvidet med ca daa, av disse er kartlagt som dyrkbar jord.

Arealet har tidligere blitt beita med skotsk høylandsfe , . Hå-bonden Jofrid Torland Mjåtveit har skotsk høylandsfe på beite i utmark i Time. Søkeren driver med ammekuproduksjon basert på skotsk høylandsfe som er regnet som gode beitedyr i utmark for å hindre gjengroing. Det betyr at vi kan beholde de. RÅDMANNENS INNSTILLING: Kristen-Are Figenschau innvilges kr.

Sædlageret på Store Ree. Det løper gjennom landet en ukjent, mangslungen rute, bemannet av spesialtrente sjåfører i avanserte lastebiler. En infrastruktur for gener er det – systemet som sørger for at feet som gir oss mat hele tiden, blir bedre. Sædruta forsyner hele Bonde-Norge med prima sperm fra landets okseadel.

Så har barnehagene i Evenes vært så heldige og fått tilskudd fra Fylkesmannen i Nordland til vann-. Skinn fra sau, lam og skotsk høylandsfe.