Skogteig til salgs

Svar: Prøv Bondebladet eller Nationen, begge har annonser for salg av landbrukseiendommer over hele landet. En del eiendomsmeglere omsetter også landbrukseiendommer. Ellers kan det være verdt å ta kontakt med kommunale landbrukskontor i ditt distrikt. Besvart av: Jon Pettersen, Fagsjef . I normal hogstmoden skog kan det stå fra til kubikkmeter nyttbart virke per mål (eller dekar). Dersom hele arealet består av hogstmoden skog med kubikkmeter per dekar og en nettoverdi på f. Velkommen til Kjeldal søndre.

Eiendommen har et dyrket areal ca dekar. Resten er åpen grunnlendt fastmark, bebygd areal, tun og vann etc. Har fått et tips om noe skog som er til salgs , ca 1mål. Det er mer skog for hobby og rekreasjons bruk.

Mye ny skog , da det var sau der fremtil år siden. Er du interessert i drive gardsbruk eller har du starta men trenger råd og tips? Her kan du finne kontaktinformasjon til mentorer som kan gi svar. Alle rettigheter er reservert.

Trysil og Åmot er til salgs. Her har du god plass til å jakte og felle elg, reinsdyr og mye småvilt. Lokale jord- og skogeiere utgjør majoriteten av kjøperne. Skogteigene som selges ligger spredt ut over hele landet.

Interessen for eiendommene er stor. I forrige salgsrunde gikk . KRAGERØ: Studenten Helene Pahle Devor fra Oslo vil kjøpe den store skogseiendommen Leivann, fra finanskjendisen Jens P. Dette er andre gang Heyerdahl forsøker å få kommunens velsignelse til salg. Det ligger an til kjøpefest i tunge skogkommuner over hele Trøndelag og Østlandet i kjølvannet av Statskogs kjøp av Borregaard-skogen. Fra Statskogs gamle skogportefølje i Midt-Norge og på Østlandet skal det selges ut mellom 5og 6kvadratkilometer produktiv skog – tilsvarende en firedel av hele . Dagens regjering har nedfelt i sin regjeringsplattform at de skal redusere skattesatsen på gevinst av salg av virksomheter i landbruket. De ønsker ordinær kapitalbeskatning, altså.

Vurderer du å selge skog , lønner det seg uansett å sette i gang prosessen allerede nå. Trenger du informasjon om noen . Publisert: for år siden Sist oppdatert: for år siden. Har du alltid ønsket deg din egen skog , har du sjansen nå. Mjøsen skog har taksert teigene. Statskog selger unna skogeiendommer i år og neste år.

Her får vi greie på at 1gårder i Lier (av 199) hadde skog , men bare i så rikelig monn at de kunne selge noe. Sel kommune forbeholder seg retten til å. Det samlede antall tylfter tømmer til salgs utgjorde årlig 6½ , fordelt med 3½ på Frogner, på Tranby og 2på Sylling. Vanligvis regnet de visstnok tylft tømmer lik tylfter planker, og prisen på planker . De første eiendommene er nå klare for salg og ligger ute på nettet. Det melder Landkreditt bank.

EIENDOMMER BLIR ANNONSERT. I første omgang er det . Jordloven har bestemmelser som skal hindre oppdeling av gårdsbruk i urasjonelle enheter. Regjeringen foreslår unntak fra disse bestemmelsene for å stimulere til salg av tilleggsjord og skog.

Forslaget innebærer at en som vil beholde tunet sitt og selge all jord og skog som tilleggsareal, kan gjøre dette . Nådde ikke opp i kampen om å bli ny direktør i Glommen. Lavere skattesats og avvikling av familiefritaket gjør det mer attraktivt å selge gårdsbruk og skog i markedet. Ved at denne endringen vil ha liten betydning for.

Statens skatteinngang og den ikke bør være altfor kontroversiell, bør man ha et håp om at regjerin- gen kan få til en slik endring. I så fall vil det bli vesentlig mer .