Skogplanting priser

Stangeskovene tilbyr skogplanting med norske planter til en rimelig pris. Bestilling vårplanting før 10. Plantetetthet Plantetallet pr. G og over bør imidlertid 2planter pr.

Både eldre og nyere forskning . Treslag Proveniens alder min 5min stk. En viktig del av skogsforvaltningen er å plante ny skog og erstatte hogd skog. Skogeiere er pålagt å sørge for tilfredsstillende forynging etter hogst. Norge halvparten av nasjonens samlede klimagassutslipp.

Riktig teknikk og kunnskap om de beste planteplassene er viktig når ny skog . Dette for å sikre at skogeier får de beste plantene for sitt område, samt sikre oss de beste prisene hos planteskolene – som igjen kommer skogeier tilgode. Se en liten film om Viken Skog sitt plantetilbud her. Foredlet plantemateriale gir også . Det kunne vært flere om daglig leder Ole Ivar Pedersen hadde fått bestemme. Vår kapasitet er 5-millioner. Hedmark plantet mest med 49.

Disse to fylkene sto tilsammen for prosen av det totale arealet på 186. Jeg har noen spørsmål vedr skogshogst og trevirke, jeg ville satt stor pris på litt hjelp med. Hvor mange kubikk-meter med trevirke kan en få på et gjennomsnittlig kuttet tre. VEGARBEID: Vegklasse Ant.

Før timeliste på eget arbeid (unntatt planting, -bruker pris pr. plante) på baksiden av skjemaet. Sagtømmerprisene peker også oppover. Mens prisen på furu ikke helt er oppe på samme nivå . Samlet ble det plantet 3millioner skogplanter i fjor. Skogkultur for framtidas virkesproduksjon og klima.

Rica Hell Hotel, Stjørdal. Kvalitetsbevisste skogplantere. Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk. De foregående årene har . Da må det være viktigere å øke prisen på utslipp av klimagasser.

Jeg vil heller betale høyere avgift på bensin enn å subsidiere skogplanting. Til slutt er det jo spørsmål om hvor effektivt det er å subsidiere skogplanting. Mari peker på at planteaktiviteten sank ytterligere da det direkte tilskuddet til planting falt . Så lenge det er lave lønninger i Øst-Europa, så blir det dårlige priser på tømmer i Norge.

Der ble en enig om å satse på økt skogplanting i arbeidet med å få ned klimautslippene. På kurset lærer deltakerne å utføre plantearbeid av god kvalitet. Skogplanting – praktisk kurs om planting av skog. Deltakerne skal etter kurset kunne utføre selvstendig arbeid på en effektiv og rasjonell måte, samt gjennomføre kvalitetskontroll. Målgruppe Kurset egner seg godt for . På bakgrunn av kvalitet, bruksområde og prisar i andre lan vil truleg prisen på sitkagranvirke liggje på nivå med eller litt i underkant av prisen på norsk gran.

Når ein investerer i skogplanting eller legg til rette for forynging, er ein interessert i total avkasting over skogen si levetid (omløpstida) på innskoten kapital.