Skjermplanter i norge

Flere av artene, man kan finne i Norge , kan bestemmes ved kun frø. Bladskaftene har ei slire, som går rundt stilken. Slira ender da i leddknuten lenger nede på stilken. Stengelen er ofte hul, unntatt i leddene. Selsnepe trives på fuktige steder.

Plantesaften til selsnepe er gul, og planten kan lukte selleri.

Azorella med over arter i Sør-Amerika. Familien har mange nytteplanter, . Livsfarlig plante vokser i Norge – giften kan drepe et menneske på minutter. Planten er nemlig den giftigste blomsterplanten vi har i Norge i følge helsenorge. Når kystbjørnekjeks er lite brukt som medisin, skyldes det at arten på samme måte som tromsøpalme (Heracleum tromsoensis), kjempebjørnekjeks (Heracleum mantegazzianum) og flere andre skjermplanter , inneholder furanokumariner som kan forårsake . Det forekommer omkrig forskjellige viltvoksende skjermplanter i Norge og minst like mange innførte arter.

Flere av skjermplantene er viktige grønnsakplanter som gulrot og selleri. Andre arter er populære krydderplanter som for eksempel karve, dill, persille. De finnes flere meget giftige skjermplanter og av disse bør man .

Skjermplantene er en alvorlig trussel mot vårt biologiske mangfold og kan dessuten gi alvorlige helseskader. Det finnes minst fire arter av bjørnekjeks Heracleum i Norge , men det er særlig de to største artene som skaper problemer. Sumpmaskebie er knyttet til Lipara-galler i takrørskog. Den besøker trolig flere plantearter, men er funnet på skjermplanter i Norge. Dette er en nokså stor og blank art med bredt hode.

I Norge er den kun funnet i Oslo-området. Flygetid er fra slutten av juni og i juli. Giftkjeks tilhører skjermplantefamilien. Giftig toårig skjermplante. Angivelig Norges giftigste art.

Trives på frisk, nærings- og nitrogenrik jord. Gårdsbruk, vegkanter og brakkmark. Høstes på våren og sommeren. Bladene er spiselige rå eller kokt og minner om kvann i smak. Det er imidlertid de umodne brokkoliliknende blomsterstandene som er mest smakfulle.

Tiltrekker seg fordelaktige insekter. Ivrig selvsåer som kanskje må bekjæres før den bærer frø. En av de mest vanlige skjermplantene her til .

Kjempebjørnekjeks er en 2-m høy, toårig til flerårig skjermplante. Skjermplantefamilien består av urter hvor de små blomstene er samlet i småskjermer som til sammen danner en storskjerm. Stenglene er hule og planten har ofte sterk lukt på grunn av aromatiske stoffer. Hele planten er svært giftig, men det er spesielt mye giftstoffer i rot og nedre del av stilk. Hvorfor bekjempe kjempebjørnekjeks og tromsøpalme?

Heracleum persicum) er innførte arter i Norge , og svekker det biologiske mangfoldet i norsk natur ved å fortrenge stedegne arter. Begge artene er oppført på Norsk svarteliste. Det er dette som er den virkelig farlige planten blant bjørnekjeksartene, fordi den er så utbredt. Kystbjørnekjeks kan bli over to meter høy, og forveksles derfor ofte med kjempebjørnekjeks.

Den er et naturlig innslag i Norge , og finnes nesten overalt i Bergen, men det er svært få som kjenner navnet på den, . Ikke hundekjeks, ikke selsnepe, ikke skvallerkål. Den minner faktisk mest om mesterrot. Den fins forvilla i Norge noen få steder. Her er et bilde av mesterrot fra Alpene til sammenlikning.

Klikk for å se et større bilde). Gå til toppen av siden . Deretter er det stort sett bare sløke og pastinakk man ser langs veikantene. Kvann er en skjermplante som vokser vilt i Norge. Sløke er den planten som ligner mest på kvann, men de to plantene vokser på forskjellige steder.

Kvann vokser enten på fjellet (Fjellkvann) eller tett ned ved kysten . Skjermplanter – anleggsgartner klett, anleggsgartnere, anleggsgartnertjeneste, anleggsgartnertjenester, belegningsstein, beplantning – Finn firmaer, adresser, telefonnumre. På denne tiden av året er det vakre blomster å se overalt. Men mange blomster og planter er dessverre svært giftige.