Skifteplan pris

Klient Moduler PDA Avansert kart, klient. En lisens kan kun brukes av . Trykk globusknappen på knapperaden for å oppdatere. Husk at du selv må oppdatere pris på gjødselslag du selv har lagt inn . Programmet blir mer kartsentrert, slik at man raskere kan skaffe seg oversikt, sier Åsmund . Det ledende program innen gjødselberegning og arealdisponering. Et opplagt valg når du vil ha kontroll selv. Klikk BESTILL for å bestille fullversjon eller demo.

Begge produkta svarar til forventningane og vil vere nyttig for bonden. Kostnaden til datatrafikk. Skifteplan mobil har vore tilgjengeleg i nokre år, medan Agrilogg vart.

Sjekk pris hos din teleleverandør. Helhetlig dokumentasjon for å tilfredsstille kravene i KSL kan du oppnå ved å registrere alle utførte tiltak i Skifteplan. Se vår prisliste for opplysninger om pris på gjødselplanlegging. Se planlagte gjødslinger. Bekrefte utførte gjødslinger.

Registrere sprøyting og annet arbeid i åkeren. Godkjent sprøytejournal. Overføre til nytt år (skiftenotering). Svovel inn i gjødselberegningen. Bladanalyser via megalab og forsøksringene.

Import jordprøver, koordinatfestede jordprøver, jordprøvekart. Etter lunsj: Gjennomgang av verktøy og muligheter i kart. Bindende påmelding senest en uke før kurset.

Jordplan er landbrukets informasjonssystem på web. Du har alltid mulighet for å ta KSL notater Du kan melde inn endringer til din rådgiver. Nå kan du legge inn alle dine data om arealer, jordprøver, vekster, gjødslingsplaner og kalkingsplaner og dine data blir lagret på en sentral server. Havarerer din datamaskin kan du bare ta en annen maskin i bruk og logge deg inn med ditt brukernavn og . Velkommen til Agro Økonomi – et av markedets mest effektive program for økonomistyring.

Torgrim Dynna har i forslaget til skifteplan fått tillagt Statens vegvesen sitt areal som ligger nord for hans eget areal. Det består blant annet av sporfølging og dokumenta- sjonmuligheter opp mot dataprogrammet Skifteplan. M700i-serien kan i tillegg også ut- styres med sirkulasjonssystem . Prisen reguleres mest sannsynlig 1.