Simmental okse

Dyrene ble utviklet i ulike retninger når det . Dette er ein testa okse med høge verdiar for mjølkemengde, haldbarhet, jur- eksteriør, jurhelse og celletal. Feitprosenten er positiv, medan indeksen for kalvingsvankar er litt negativ. Den bør derfor ikkje nyttas på kviger. Kyr etter Pandora gjer lette kalvingar.

Kjøtindeksen er under middels for rasen.

Først og framst ein okse. Intensive raser, som Limousin, Simmental og Charolais, kan brukes i de tilfellene hvor en ønsker kalver som vokser raskt og som gir store slakt. Du vil unngå kalvingsvansker dersom du bruker okser med gode indekser for fødselsforløp og som gir kalver med lav fødselsvekt.

Simmental , eller Simmental Fleckvieh er en kvegrase, en som stammer fra elven Simme i Berner Oberland i Sveits. Ansiktet er vanligvis hvitt. Døtrene er svært gode melkere med spesiellt gode jur og sterke bein.

De har og gjort seg be- merket med et godt gemytt. Den endelige slagtevekten ble 1. Altså over halvannet tonn.

Det er en helt ufattelig stor okse, sier avdelingssjef Palle D. Sørensen på storfeslagteriet i Aalborg til Danish Crown. Den tre år gamle simmental oksen kom fra gårdbruker . Hannen kalles okse , men går også under navn som tyr og stut. En kastrert okse kalles kastrat eller gjeldokse. Hunnen kalles kvige til første kalving, og ku når dyret har. Det drives nasjonal avl på rasene Herefor Charolais, Simmental , Limousin og Aberdeen Angus.

Langmose Simmental i Danmark er en simmentalnesetning med mye spennende og god simmentalgenetikk. Her er det Langmose Kassandra P e. Irske oksen ClonaghTiger Gallant som har fått kvigekalv i dag etter Auroch Dauter IRL PP e. PHS World Wide (Canabisk okse også brukt i Norge). Kalvens fødselsvekt var kg . Creative Commons license icon. Okse av rasen Simmental (Bilde).

Simmental okse fra Papo Simmental, eller Simmental Fleckvieh er en kvegrase, en som stammer fra elven Simme i Berner Oberland i Sveits. Figuren er naturtro, håndmalt og full av detaljer. Brukte simmental okse tidlegare og hadde minimale vanskar med dette då.

Dankert er en stor okse med gode bein, et skikkelig hanndyrpreg og god frampart og bakpart.

Det er sjelden å se en Simmental med en så god lårbue som det Dankert har. Oksen har oppnådd årgangens høyeste rangtall uavhengig av rase med hele 1i rangtall, og er med dette den soleklare vinneren . En skikkelig kraftig okse av rasen Simmental. Kryssningskviger og kyr med kalving fra 1. Se det store udvalg af Schleich dyr til bondegården hos Lirumlarumleg.

Bestil simmental tyr fra Schleich online her og få dag til dag levering. Lurte bare på om du har en okse født i år til salgs? Berekningar frå mange års slaktedata frå Staur teststasjon, storfekjøttkontrollen og danske forsøk viser at optimal slaktealder for tunge rasar er månader for Limousin og månader for Charolais og Simmental med levandevekt ved slakting på ca. Dette gjelder ved høg grovfôrkvalitet (FEm=90).

Avkommet kalles okse – eller ku-kalv fra fødsel til kjønnsmodenhet. Kvige er hunndyret fra ettårsalder og frem til første kalving,. Av kjøttferaser er aberdeen angus, charolais, herefor limousin og simmental etablert i Norge med eget avlsarbeid.

I tillegg finnes et titalls andre kjøttferaser importert de siste . Simmental og kommet til at ammekyr som er avkom av reinrasa Kjøtt- Simmental – okser , skal telle som ammekyr av øvrige kjøttferaser. Orientering om særskilt kontroll i tillegg til stikkprøvekontroll. Statens landbruksforvaltning vil med dette varsle at kommunene skal gjennomføre en særskilt kontroll .