Sevu ppt videreutdanning

Denne nettressursen er en del av Utdanningsdirektoratets SEVU – PPT (Strategi for etter-, videreutdanning i Pedagogisk psykologisk tjeneste) satsning i Universitet og Høyskolesektoren. PPT en videreutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning på til sammen studiepoeng. Omfanget av studiet tilsvarer et ettårig fulltidsstudium, men er organisert som deltidsstudie med samlinger. Faglig løft for PPT er et studietilbud rettet mot PPT ved Institutt for pedagogikk og livslang læring ved NTNU.

Det omfatter en erfaringsbaserte master i pedagogisk psykologisk rådgiving og ulike videreutdanningsemner.

Strategi for etter- og videreutdanning i PP-tjenesten ( SEVU – PPT ) er rettet mot ledere og rådgivere i pedagogisk-psykologisk tjeneste. SEVU – PPT er en del av Utdanningsdirektoratets satsing på etter- og videreutdanning for PP-tjenesten. Hovedmålsettingen er økt grad av systemrettet arbeid i PPT på landsnivå. Ressursen er utviklet for å bistå. Jobber du i pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT) har du sikkert merket deg begrepet SEVU – PPT.

Formålet med strategien. Videreutdanning for SEVU – PPT. Nye tilbud om videreutdanning for ansatte og ledere i PP-tjenesten er klare!

SEVU – PPT er Utdanningsdirektoratets strategi for etter- og videreutdanning av ansatte i pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). Innenfor denne strategien tilbyr Nord universitet videreutdanningen Organisasjonsutvikling og endringsarbeid. ILP vil også tilby etterutdanningskurs i perioden. Info lengre ned på siden.

Blant temaområdene som er definert for evalueringen, har denne delrapporten fokus på . Her finner du alt av informasjon om utdanning innen SEVU – PPT – ORGANISASJONSUTVIKLING OG ENDRINGSARBEID – SP (videre- og etterutdanning). Studiet går under: Lærer- og lektorutdanning. Det er registrert skole som tilbyr studiet, fordelt på studiested. Det er registrert 1relaterte studier til utdanningen . Modul bygger på modul 1. Siden du leter etter er enten flyttet eller eksisterer ikke lenger.

Dersom det er en artikkel du leter etter kan du prøve et søk. UIT – Norges Arktiske Universitet Rådgivning og Veiledning. Organisasjonsutvikling og endringsarbeid.

Høgskolen i Nord-Trøndelag. Finansiering av videreutdanning for ansatte i PPT.

Anonymous (ikke bekreftet). Ansatte som deltar på videreutdanning gjennom SEVU – PPT skal frigjøres fra deler av sine ordinære arbeidsoppgaver under studiene. Hvor mye deltakerne skal frigjøres avgjøres ut fra omfanget på studiet, altså hvor . Lær om alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) i pedagogisk sammenheng – lovverk, rettigheter, kartlegging, tilrettelegging, partnerkompetanse, inkludering, språkmiljø og samarbeid i barnehage og skole og med foreldre.

Alle tilbud tilgjengelig fra 1. Oppdragstakere som ønsker å levere tilbud må kunne tilby både etterutdanning og videreutdanning innenfor temaområdet. Det er ikke mulig å søke om å tilby enten etterutdanning eller. Hun har deltatt i forskningsprosjekter knyttet til kommunikasjon i klasserommet med fokus på klasseledelse og klassesamtaler, og har de siste årene arbeidet med videreutdanningen ”Rådgivning og veiledning” for. Rapporter fra fylkesmennene om etter- og videreutdanning.

Godt samarbeid i fylkene om etter- og videreutdanning. Lav deltakelse fra lærere som underviser i yrkesfag i vgo. Positivt med fleksibel. Vi viser til tidligere utlysning av tilretteleggingsmidler til dekning av videreutdanning innen strategien SEVU PPT.

Målgruppen for satsingen er ansatte og ledere i PPT.