Sevu ppt 2017

Lær om alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) i pedagogisk sammenheng – lovverk, rettigheter, kartlegging, tilrettelegging, partnerkompetanse, inkludering, språkmiljø og samarbeid i barnehage, skole og med foreldre. Få kunnskap om flerspråklig utvikling og læring, og lær om å utrede og vurdere flerspråklige barn, unge og voksne. Nå kan arbeidsgiver søke om midler til etterutdanning av PPT-ansatte.

Du kan lese mer om midlene her. Etterutdanningsmidlene skal bidra til å nå målsettingen i strategien om å styrke ansattes kompetanse og bidra . Innenfor denne strategien tilbyr Nord universitet videreutdanningen Organisasjonsutvikling og endringsarbeid.

Opptakskravet er relevant utdanning på bachelornivå, samt at søkere må være ansatt i PPT. INNLEDNING OG PROBLEMSTILLING. Kompetanseutviklingsprogrammet SEVU – PPT. Utdanningsdirektoratets nettsider. Strategi for Etter- og Videreutdanning for.

I forbindelse med satsingen på etter- og videreutdanning for pp-tjenesten har U- dir laget en nettressurs. Her er det publisert filmer med små foredrag om ulike emner. Flere av disse filmene kan brukes i ulike sammenhenger, og kan også være relevant for lærere og barnehagelærere.

Kommuner og fylkeskommuner og interkommunale PPT , kan søke Fylkesmannen i Nord-Trøndelag om midler til etterutdanning for ansatte i PP- tjenesten. Varighet år, deltid Sted HiOA Språk Norsk . ASK er et fagfelt under stadig utvikling, og behovet for oppdatert kunnskap i kommunene er stort. Målsettingen med etterutdanningen er å . For å nå den politiske målsettingen om økt fokus på systemrettet arbeid i PP-tjenesten er det viktig at flest mulig PPT-ansatte deltar på kompetanseutvikling. NTNU, ved institutt for pedagogikk og livslang læring. Dette skjer samtidig som tjenesten opplever en stadig økende etterspørsel etter sakkyndige vurderinger, og presset er etter hvert blitt så stort at det kan oppleves å stå i veien for PP-tjenestens muligheter til å jobbe forebyggende og bidra til at ordinær opplæring . Høgskolen i Innlandet – Hamar tilbyr dette studiet.

Den nye høgskolen har 1studier fordelt på 15 . Det er registrert skole som tilbyr studiet, fordelt på studiested. Studiet går under: Lærer- og lektorutdanning. Det er registrert 1relaterte studier til utdanningen . Dette er det første kurset i en kursrekke på kurs om veiledning i spesialist- utdanningen for PP-rådgivere. Kursene vil presentere nyere forskning på. Jobber du i pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT) har du sikkert merket deg begrepet SEVU – PPT.

Formålet med strategien. Illustasjonsfoto Glade barn i sirkel på gulvet.

Modulene kan inngå som delemner i en erfaringsbasert mastergrad i. Kr Course fee info: Statlig refusjonsordning SEVU – PPT. Semesteravgift til NTNU hvert semester. Vi har taushetsplikt, og tjenesten er gratis.

SEVU – PPT nett – En åpen nettbasert læringsressurs for PP- tjenesten.