Serigstad multikutter

Konseptet er kort fortalt at man har to motstål når man to trinnshøster, noe som gir bedre kutting av graset. Så ja den kan kobles til og fra. Ny forhøster eller lessevogn?

Forhaustar til totrinnslinje innlegg 22. Større forhauster innlegg 19. Flere resultater fra gardsdrift. Rapporter et annet bilde Rapporter det støtende bildet.

I mer enn 1år har vi utviklet produkter til bonden for å sikre fôrkvaliteten og automatisere tungt og tidkrevende arbeid. Filer til bruk i prosjekteringsfasen. Bruksanvisning_og_deleliste. Serigstad Agri har fått ny nettside levert av Vecora. Maskinene er produsert og merket etter gjeldende sikkerhets og sunnhetskrav for EU-retningslinje.

Samsvarserklæring følger . Norges mest solgte fôrhøster. I dag er det spesielt produktområder som selges gjennom Eiksenteret. På leid areal leier han rundballepressing. Jeg prøver å kjøre så lett utstyr som mulig.

Totrinns-hausting av fortørka fyrsteslått. Picking up pre-cut grass with a Norwegian harvester. Kort oBillig og robust. God flyteevne på svak jord.

Gir god knusing og pakking på direktehøsta gras. Best egnet: Opp til ca 2daa pga begrensa kapasitet. Mykje vert pressa i rundball. Kan hende endar eg opp berre med rundballar.

Det gir mest fleksibilitet også med tanke på vêret, kommenterer Peder. Denne teksten er eit utdrag frå ein reportasje som var på trykk i Bondevennen . Ka er forskjellen på forhøstere med og uten multikutter , og korleis fungerer. Du vil oppnå stor driftsikkerhet og holbarhet ved riktig montering, bruk og.

To-trinnshøsting når du kan, direktehøsting når du må . Vi har et begrenset antall vogner på lager. Tvillinghjul uten tillegg i pris. VAPI selger Veg, Anlegg, Park og Industri. Annonsen er inaktiv og kontaktinformasjon er skjult. All kopiering og videreformidling . Disse er påmontert like velbrukte Underhaug avlesservogner.

Sikker høstemetode – optimal surfôrkvalitet. Overlegen kasteevne – god fylling av vogna og lite påvirket av vind. Rask og presis EH-styring – lite fôrspill. Servicevennlig, har høy driftssikkerhet og har lang levetid. Denne kan kjøres både som rein slaghøster og som multikutter.

Det er en løsning som fungerer bra, men for å . Svein Sjømo Har pressa nånn tusen orkel baller. Multikutter (MK) – to maskiner i én.