Senioringeniør lønnstrinn

Fra lønnen trekkes lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse. Gode muligheter for faglig utvikling, spennende . Lønnstabell i hovedtariffavtalen med LO Stat, Unio og YS Stat. Beregning av lønn og trekk for. Andre jobber – Diskusjon.

Lønnsplan Stillingskode, Stillingsbetegnelse, Lønnsramme, Lønn fra kr, Spesielle godskrivings-. Teknisk Ukeblad – dager siden – lagre jobb – mer. Prosentvis fordeling på lønnstrinn for noen . Dersom man befinner seg i laveste lønnstrinn i lønnsspennet, får man det generelle tillegget på kr 12. Jeg er nå Førstekonsulent med ltr 5 og kommer til å rykke opp til seniorkonsulent om ett år. Men jeg har ikke fått vite noe om lønn , antar at den øker.

God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk For søkere på senioringeniør nivå er det krav om erfaring fra prosjektledelse. Sjekk hva ingeniører tjener i NITOs lønnskalkulator! NITO lager Norges mest utfyllende lønnsstatistikk for ingeniører og teknologer.

Du kan sammenligne gjennomsnittslønn med ingeniører med annen ansiennitet og alder, avtaleområde og region. Godkjente arbeidstakere. Her får du en rask, enkel og kostnadsfri metode på å finne en jobb blant 17. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Etterretningstjenesten – Oslo.

Lurer du på hva lønna de blir hvis du går opp noen lønnstrinn ? Nedenfor er et utdrag fra statens lønnsregulativ som gir en oversikt over de ulike trinnene den norske stat opererer med. Regulativet er rammeverket som inndeler statens lønninger i lønnstrinn – noe som skaper et klart og gjennomsiktig system, men som ofte . Likevel ser vi at labingeniørene gjerne er ansatt som avdelingsingeniører, mens it-ingeniørene ligger en eller to stillingskoder over, som overingeniør eller senioringeniør. Er det lett å få endret stillingskode? Interessante og krevende arbeidsoppgaver.

Det er uansett en fordel for oss . Jordskiftekandidat er enkel. Men som en ser, åpnes det også mulighet for direkte plassering i ti forskjellige lønnstrinn (alternativ 4-. 13).

Også for stillinger i spenn er det derfor mulig gjennom lokale forhandlinger å oppnå høyere lønn innen samme stillingskode. Denne stillingskoden har et . Høgskolen i Oslo og Akershus – Lønnspolitikken omfatter alle ansatte i høgskolen. Lønn er en viktig del av personalpolitikken og skal bidra til at høgskolen rekrutterer, utvikler og beholder kvalifiserte og motiverte medarbeidere som bidrar til at virksomheten når sine mål. Nærmere opplysninger om stillingen får du ved . Bergvesenet med Bergmesteren for Svalbard kan tilby faglig utfordrende arbeidsoppgaver.

Vi har fleksibel arbeidstid og holder til i trivelige lokaler på Lade i Trondheim. Stillingen som senioringeniør lønnes i lønnstrinn – og overingeniør i lønnstrinn – 56. Disse tallene er gjennomsnittslønn og bør kun sees på som cirkatall, da fartstid i yrket og hvilken utdanning du har kan utgjøre store forskjeller innen de ulike yrkene.

Universitetet i Oslos logo . Administrativt ansatte fikk i snitt lønnstrinn () mer i lønn enn sine faglige kollegaer. En høgskolelektor fikk ny stilling som senioringeniør , .