Semin storfe

I lang tid har hovedaktørene vært seminteknikere og veterinærer. De senere år har eierinseminører kommet på banen i stadig sterkere gra og nå er det bare ca av svineseminen som utføres av veterinær. Storfesemin er stadig viktig for våre. Norsk (no) English (en) French (fr).

Om storfekjøttproduksjon.

Registrering av importer – semin og embryo. For å få så stor effekt som mulig av avlsarbeidet er det svært viktig at vi får tak i de beste oksekalvene for rekruttering av nye seminokser. NRF-kua er i verdenstoppen når det gjelder egenskaper som fruktbarhet, helse og . Hovedavtale om inseminering av storfe.

Mellom Geno og Den norske. Dyrehelseportalen, vil plassering i kjøresoner . KALV I KUA TIL RETT TID – MED SEMIN.

Kvigene – optimal alder. Kyr – tid etter kalving. Dyra må vise tydelig brunst. Drektighet – få omløp, lite fosterdød. Inseminasjon til rett tid.

Fødsel med normal, levedyktig kalv . Formålet er å øke sikkerheten i utvalg av hanndyr, utnytte de beste hanndyrene systematisk i avlen og redusere kostnadene ved hold av hanndyr for den enkelte bonde. Siden melkeproduksjonen er bærebjelka på gården, går store deler av avlingene på totalt 4dekar med til melkeproduksjon og oppfôring av slakt. På tross av at Arnfinn og Vigdis gjerne slår et slag for bruk av semin , har de ingen problemer med å forstå at folk bruker okse på kjøttfe. Veiledende noteringspris. Se prisnotering foringskalv.

Tillegg avlsverdi, pr poeng. BRUK AV SEMIN – FROSSEN SÆD. Det er strenge restriksjoner på all flytting av.

Det finnes ikke noen landsdekkende tilskuddsordning for bevaringsverdige saueraser, slik som det er for storfe.

Kjell Steinar og Liv Løland driv gard med 1vinterfôra sau i Espedalen, som ligg i Forsand kommune i Rogaland. Flesteparten av sauene er av rasen norsk kvit sau, men her er òg om lag spælsøyer. Norsvinleder i Østfold Dag Sørby er også gjødselentrepenør.

I tillegg til egen besetning sprer han gjødsel med slepeslanger og stripespreder for andre storfe og svinebesetninger. Flere fødte kalver per årsku. Påsett på planlagt utrangerte melkekyr.

Grovfôrkvalitet, fôring og gårdens ressursgrunnlag 28. Semin og seminteknologi. Størst utbredelse og betydning har k. Utbrudd av smittsomme sykdommer, bl.

Anders Theodor, Alm, Sau: Fôring av sau (Nortura), Birøkt: En innføring i birøkt som næring (Oppland Birøkterlag) . Slutt på hvite øremerker – overgang til kun opprinnelsesmerker på storfe. Det er Mattilsynet som står for denne endringen. Les mer på Mattilsynets sider her.

Ta kontakt med hver aktør for nærmere informasjon om . Fra små populasjoner ser man på avstamming og innavlsgrad (der det finnes) til individet. For å bli tatt inn til semin som vær så er det et mål at væren selv skal ha fått gode poeng på kåring og at han skal være godkjent av raselaget. For storfe ligger fokus på oksemor.