Saueraser i norge

Her følger en gjennomgang av hver enkelt rase. Opplysningene er hentet fra ulike kilder. For å holde omfanget nede er det gjort en del forenklinger, forhåpentligvis er det ikke noen direkte feil i presentasjonen. Alle rasene som kalles norske finnes hovedsakelig i Norge og har alle et visst innslag av den opprinnelige sauen . Sau Bufret Lignende Det finnes ingen fullstendig oversikt over saueraser i Norge.

Ut fra søknadene om produksjonstilskott vet vi at det finnes rundt én million avlssøyer.

Gammelnorsk sau er den sauerasen som ligner mest på de aller første sauene som kom til Norge. Rasen blir også kalt utegangersau og villsau. Dette er ikke godkjente navn på rasen, men varemerker som hinter om noen særskilte egenskaper. I motsetning til de fleste andre norske rasene, kan gammelnorsk sau nyttiggjøre . De eldste funnene er fra Nord-Iran ved Kaspiske hav og blir datert til ca. Hvis man selekterer veldig på én egenskap, vil det ofte gå ut over andre egenskaper.

Tamsauen er fordelt på en mengde . Hvis man begynner å avle sterkt for andre egenskaper , vil man trolig få en mindre produktiv sauerase , forklarer professoren. Totalt antall sauer og lam om sommeren er altså rundt millioner dyr som til sammen produserer millioner kilo ull.

Norge har rundt en million vinterfôra sauer, som får ca. Vi har i dag seks saueraser som vi kan kalle norske. Såkalt melkesau er mindre vanlig i Norge, men østfrisisk melkesau eksisterer her og er kanskje best kjent.

Andre populære raser i Norge er texel, dala . Sider i kategorien Saueraser. Under vises av totalt sider som befinner seg i denne kategorien. Slektninger av denne rasen finner vi også på Island og Færøyene. De opprinnelige rasene har horn og mange farger i ulla. Det spesielle med disse rasene er at . Det finnes ikke noen landsdekkende tilskuddsordning for bevaringsverdige saueraser , slik som det er for storfe.

KORTHALEDE OG LANGHALEDE SAUERASER. Alle spælsaurasene har korte haler og stammer fra den nordeuropeiske korthalesauen som har vært i Norge. Vi har to norske geiteraser, den bevaringsverdige . Under kan du se bilder av noen av saue-rasene man finner i Norge.

Antipredatoratferd hos ulike saueraser. Arter som blir utsatt for predasjon gjennom mange generasjoner utvikler såkalte antipredatorstrategier, d. Nålevende ville sauer viser sterk antipredatoratfer men hvordan er det med de mer domestiserte . Det finnes flere forskjellige saueraser i Norge , og seks av dem er både bevaringsverdige og truede.

Disse rasene er blæset, dala, fuglestadbroget, grå trøndersau, rygja og steigar. De to siste rasene er mest truet, og det er disse genressurssenteret nå ønsker opplysninger om. Til nå er det registrert 40 . Den vanligste rasen i dag er norsk hvit sau, som er sammensatt av mange ulike raser.

Rasen er avlet fram for god kjøttfylde og tett ull. Den har høy fruktbarhet, noe som blant annet har gitt problemer med for . Færre sauer kunne blitt tatt av ulv om bøndene satset på sprekere saueraser , sier lederen i Rovviltnemnda i Oslo , Akershus og Østfold. Selv om strikkebølgen for lengst har skyllet over Norge på nytt, er bevisstheten rundt norsk garn på norsk saueull fortsatt lav, mener forfatterne. Norske sauer har en helt spesiell sterk og spenstig ull som gir et varig og vakkert garn, mener forskeren og har en klar mening om hvilke saueraser som passer til . Sau og lam er sammen med geit det man kaller småfe.

Hunnsauen kalles søye og hannsauen kalles vær. Sauen parres på høsten og lammer på våren. Om høsten blir lammene slaktet og spises som fårikål og pinnekjøtt.

Fårikål er kåret til Norges nasjonalrett. Vi har flere saueraser i Norge , men den vanligste er norsk kvit .