Sauefjøs i tre

Det utvikles derfor to hovedtyper av sauefjøs : – IMEK fjøset med møkk kjeller og foringssystem. Hvor mye kroner kan vi bruke på sauehuset? Vil vi finne løsninger i tre ? Jeg ville overta gården, men ikke bo på en gard uten sau og et fjøs som ramla ned.

Familien valgte fôringshekk i tre ti 2kroner i stedet for i stål 6. Dagleg leiar i Norwegian Weather Production, Arne Dallan bygde sjølv tradisjonelt sauefjøs i tre på den “dyre måten” for tre år siden.

For tungvindt og dyrt, tenkte Dalland. Basert på eigne erfaringar som sauebonde, kunnskap og manglande tilbod i marknaden, har Dalland og NWP utvikla det han rur . Men jeg er nok den eneste som kan gå en. Jakter gode og billige sauefjøs. Sauebonde Anders Baumann valgte seg åpent kaldfjøs med tre vegger. Nå vil forsker- ne undersøke hvilken fjøstype som er best for sauene.

Tekst og foto: Liv Jorunn Denstadli Sagmo. Spaltegulv er vanligvis laget av strekkmetall, plast, tre eller komposittmateriale. Dyra tråkker selv møkka ned i sprekkene, noe som fører til effektiv oppsamling av gjødsel og følgelig relativt rene dyr.

I Sveits er det imidlertid ikke lenger tillatt å bygge nye fjøs med slike spaltegulv, og Sverige ligger like bak med . Ideen om et trekanta fjøs med drenerende gulv og blautgjødsel kom for noen år siden, men fjøset er foreløpig bare på tegnebrettet. Fjøsløsningen innebærer minst mulig bruk av betong og stor bruk av tre som byggemateriale. Gjødsellageret består av en duk, liknende den som bruker i gjødsellaguner, mens . Var på dagstur med fk og så på forskjellige fjøs med stål og tre og fant fort ut at har du mulighet og evne til å bygge med tre , så gjør det :). Både binger og bærebjelker bør også dimensjoneres for framtidige gulv, allerede mens sauefjøset er på . Så me bestemte oss for å rive gamle fjøsen å byggje ny fjøs med lange forbrett og plass til 1vfs.

Denne bygninga var opprinneleg ku og sauefjøs. Treverk er gunstig for kostnaden, men eg såg at den treinnreiinga som eg hadde i gamlefjøsen vart fort rund i kantane og slarkete. I denne bacheloroppgaven er det tegnet tre forskjellige planløsninger med forskjellig utforming. De ulike alternativene vil bli sett opp mot hverandre i en poengtabell ut fra momentene som det er blitt valgt å fokusere på.

Fylkesmann, statsråd og ordførar med eigarane av sauefjøsa. Landbruksministeren opna tre nye sauefjøs i Valle. Fjøsa som har til saman plass til ca. Det var ein historisk dag . Arnfinn Auestad har bygd det første massivtrefjøset for sau i Rogaland. Garden ligg på Indre Lima – nordaustre enden av Limavatnet, skilta frå riksvegen.

Denne typen fjøs utnytter fjøsrommet mer – rett og slett ved at fôrbrett og drivganger er byttet ut med tilgjengelig areal til sau. På fôringssiden er det dimensjonert en eteplass til tre dyr.

Dette vil si at dyrene må lære seg å spise på skift. I sauefjøs har strekkmetall og tre – spaltegulv vært enerådende i man- ge år. Gradvis har plastgulvet fått større utbredelse, og er i dag det desidert vanligste gulvet i sauefjøs.

Viktige årsaker til dette er pris, fleksibilitet og varighet. Magasinet Skog treffer daglig leder Rune Sjørestad og Adam Tessmann på Riska sagbruk, der vi blir invitert inn i et demonstrasjonsbygg de har satt opp utenfor selve sagbruket. De nye elementene er, ifølge dem selv, perfekte til bygging av sauefjøs og andre driftsbygg.

Etter rundt tre år med testing og . Planløsninger i sauefjøs 08. Team Småfe har laget et nytt hefte med ulike planløsninger for sauefjøs. Dette er er mer utfyllende nettversjon som skal gi inspirasjon til de som vil bygge fjøs til sau. Tine arrangerer fjøsdesign- og kusignalkurs i Nederland 28.

Få erfaringer, del tanker og gode løsninger med . Forskriften har ikke konkret bestemmelse, men vanlig bransjestandard per søye er. Hver søye skal ha m2. Sauene skal enten ha tilgang til luftegård i vinterhalvåret, eller fjøset skal oppfylle strengere krav. Det er tre alternativer: 1) Fjøs uten luftegård.

Vi har tatt utgangspunkt i ein tradisjonell båsfjøs og presenterer i dette heftet ulike forslag til planløysingar, kostnader ved ombygginga og ei drøfting av. Fôrsentral blir nytta i samband . Håkon Furuhovde, fredag 31.