Sau og geit blad

Medlemsbladet Sau og Geit er et viktig talerør for å fremme de arbeidsmål som organisasjonen har nedfelt. De første åra kom bladet med utgivelser i året. Nortura omtaler langtidslagring av ferske lam som noe revolusjonerende nytt. Bufret Lignende Norsk ull er i skuddet og det er stadig behov for nye saueklippere. I tilfelle dette er noe for deg – meld deg på!

Skrevet av Thor Blichfeldt.

Kåringsreglene er nå klare og lagt ut på NSGs web. NSG har fylkeslag i alle fylker utenom Oslo. Alle fylkeslag har egne hjemmesider under NSG-domenet.

Som hovedmedlem eller abonnent kan du alt nå lese bladet på nettet. To av dem holdes ved Nortura Sandei mens ett blir lagt til Nortura Forus. Dato for de ulike kursene er: Nortura Sandeid – 17.

Fullstendig utlysning og påmelding kommer i septembernummer av bladet Sau og. Vofsen har sterke instinkter. Har hatt noen geiter i noen år, men lurer nå på å gå over mer til sau.

Lurer på om det er mulig å ha geit og sau sammen? Og hvordan er det med sykdommer og smitte osv? Vet det var mange som hadde sau og. Velkommen til Sau og Geits elektroniske utgave!

Dette finner du foran navnet ditt som er trykket bak på bladet. Dersom du ikke er medlem, ta kontakt og meld deg inn – så får du tilgang. Har ikke sett mye på dette, men vurderer selv det samme.

Tidligere trodde vi ikke det smittet til sau , men viser seg at det kan smitte likevel. Det er ikke alltid enkelt å vite om man får friske geiter da testing for . S: – Slike triste hendelser vil vi ikke ha flere av. Organisasjonen ble stiftet 12. Norsk Sau og Geit (NSG) er en faglig medlemsorganisasjon for saue- og geiteholdere i Norge. NSG jobber for å ivareta småfeholdernes . Emneord til denne artikkelen.

Sauebonden får fire-fem kroner mindre for kjøttet enn for et år siden. Jeg har forståelse for at Nortura må ta grep, men prisen er nær smertepunktet for hva mange produsenter tåler, advarer lederen i Sau og Geit. Informasjonstilgang på web – sider og i bladet Sau og Geit. Invitasjon til faglige samlinger til selvkost.

Hjelp i forbindelse med import av sæd.

Avtale må være inngått før 1. Nylig arrangerte Ringsaker sau og geit kåring av værlam på Fremtid i Gaupen. Ulv har tatt store mengder sau i Hurdal i sommer. Lederen av Hurdal Sau og Geit , Ketil Melvol tror heller ikke det er sauerasen som er problemet. Om sauen løper kilometer i timen eller kilometer i timen spiller ingen rolle. Ulven tar kål på sauen likevel, sier han til NRK.

Rovviltnemndene i Oslo . Både nord og øst for oss er det mye ulv og bjørn. Rovdyrene kommer mest sannsynlig til å trekke seg innover hele Akershus. Det vil ikke overraske meg . Heile planta inneheld saponiner som gir forgiftning hjå storfe, hundar sauer og menneske.

Foringsforsøk” på rotte viste LD-på g for grøne blad pr kg kroppsvekt. Geit og sau : Kraftig oppkast, svimmelhet, Svakhet, svak pust og gnissing med tennene.