Sau drept av ulv 2017

BRUTALT: Dette bildet er tatt tidligere i juni da sauer ble drept av drapsulven i Gran kommune. Reduser skriftstørrelse. I fjor ble det registrert rekordmange ulver i Norge. Likevel blir stadig færre sauer drept av ulv , og antall søknader om erstatning for rovdyrtap går ned.

GRAN (VG) I Gran kommune fortviler det lokale sauebeitelaget etter en rekke ulveangrep i området. Natt til onsdag er enda flere sauer angrepet.

SKUTT: Denne ulven ble skutt og drept på Toten tidligere i sommer. Den står bak mange sauangrep. Ulven har alene drept 2sauer , ifølge Miljødirektoratet. Det er en rekke ulike årsaker til at sauer dør på utmarksbeite, men tap forårsaket av bjørn, jerv, gaupe, ulv og kongeørn gir rett til erstatning.

Totalt har tapene økt i forhold til samme tid i fjor, men de er lavere enn i noen av de øvrige siste årene. Arter og naturtyper Rovvilt . Ulven skal ha kommet seg innenfor strømgjerdet og tatt to sau , men klarte aldri å finne veien ut. Bonden dreper flere sau enn ulven.

Hvorfor er vi så sære i Norge at vi bare kan ha tre ulvefamilier i landet?

Harald Kryvi Professor emeritus, biologi UiB. I løpet av dager er det funnet drepte og hardt skadde sauer på Totenåsen. Dermed er rundt 2sauer tatt av ulv i området rundt Hurdal, Gran og Toten. En ulv er felt på Toten. Trolig dreier det seg om ulven som har angrepet over 3sauer i beiteområder den siste tiden.

I Norge har vi dermed ingen presise tall for hvor mange husdyr som blir tatt av rovdyr hvert år. Hvert år slippes rundt to millioner sau ut på beite. Hva med de sauene som dør av fluelarver?

Skal vi gjeninnføre DDT og sprøyte Norge fra fly? Men tall fra Miljødirektoratet viser at de dokumenterte angrepene på sau og lam var svært få innenfor ulvesonen i fjor. Kun sju sauer ble angrepet.

IKKE VERSTING: Seniorrådgiver Susanne Hanssen i Miljødirektoratet forteller at det ikke er ulv som dreper flest sau og lam av rovdyrene i Norge. I den norske naturen er det større trusler mot sauer og lam enn ulv. Ett nytt sauekadaver ble funnet natt til tirsdag, i samme område som angrepet 2. Tre nye sauer drept av ulv ble funnet natt til mandag. Sauene ble funnet i Gran kommune. Fylkesmannen har gitt fellingstillatelse på en ulv etter at minst sauer har blitt drept eller skadet av ulv i Skrukkelia natt til tirsdag.

Bjørn, ulv , gaupe, jerv og kongeørn er rekna som rovvilt.

Det er eit hovudmål å sikre levedyktige bestandar av dei fire store rovdyrartane og av kongeørn. Samtidig er det eit mål å halde oppe eit aktivt jordbruk for å utnytte beiteressursane for sau og rein i utmark. Dette har vært et helvete, sier rovviltkontakt i Statens naturoppsyn, Hans Petter Klokkerengen til EUB.