Samisk joik

Joik , samisk for sang, er samenes tradisjonelle folkemusikk, som tidligere også har hatt en vesentlig posisjon i samisk religion. Joiken er meget lydmalende, og dens lyd er sammenlignbart til tradisjonell sang hos andre urfolk, blant annet en del indianske kulturer i Nord-Amerika. Med kristningen av samene ble joik fordømt . LJmZoLC7PlM Lignende 2. Lastet opp av galduorg The woman in the beginning says something like this: joik is a spontanious and natural way to express.

Joiken finnes over hele det samiske bosetningsområdet, men har ulike benevnelser i de ulike samiske dialektene: vuelie på sørsamisk, vuolle på lulesamisk, luohti på nordsamisk og levd på østsamisk.

Imidlertid finnes begrepet juoigat, å joike , i alle dialektene. Han ikke bare vant årets Talang Sverige, men Jon-Henrik Fjällgren er også den samiske kongen av. Samer fra Kautokeino og Karasjok i samedrakter ved bål.

Fiskegarn til tørk ved elvebredd. Stor bjørk mot himmelen. Idyll, nes stikker ut i vann. Kamera glir over tretoppene, vidder. Gutt løper bortover vidda. Alt på samisk , utekstet.

Den tidligere samiske Grand Prix-stjernen Mattis Hætta har havnet i klinsj med en annen joikeentusiast om bruken av joik i tv-serien Stjernekamp. To samiske musikere er uenige om joik bør brukes på Stjernekamp. Deltaker Didrik Solli-Tangen synes det er litt skummelt.

Fremføring av Folke Strømholms fantastisk verk Tre samiske joiker. Joik er en samisk vokal musikktradisjon. I førkristen tid ble joik brukt av noaiden for å oppnå transe, men joik har hatt og har mange funksjoner i samisk kultur som ikke knyttes til slike ritualer.

Joik roer reinflokken og jager vekk ville dyr. Den brukes til å fortelle historier (fortellende joiker ) eller til å mane fram minnet om et ste . I religiøse samfunn ble det ansett som djevelens verk, og en måte å komme i kontakt med djevelen på. Helt siden kristningen av samene , ble joik ansett som syndig fordi joiken ble forbundet med noaiden ( samisk sjaman) . Joik – Mikkel Gaup Samiske musikere har en ganske begrenset internasjonal innflytelse på et individuelt plan. Dog finner vi flere samlinger med artister fra hele verden med en utrolig sterk samling av forskjellige kulturer.

Nå er Valkeapää klar med sitt nye album Sierra, som betyr atskilt eller å være alene på samisk. Den nye plata mi er helt uten joik. Dette er nok mer en eksperimentell popplate, musikk som er lettere tilgjengelig enn musikken på debutplaten mi.

Jeg har blitt inspirert mye av Mari Boine og hennes musikk, men jeg har ikke . Heavy prog joik Ligger noen låter på , søk på intrigue og klikk på videoene med rein på. Ja, dem har jeg hørt om.

Holder de ennå på eller har de lagt opp? Ordet joik kommer fra det samiske verbet ”juoigat”, som betyr å joike. Nordsamisk joik er ofte pentatont, og veldig mange av joikene består av intervallene stor sekun stor ters og en hel oktav. I det samiske samfunn er . At NRK tar joiken inn som en sjanger i semifinalen i Stjernekamp på lørdag, er for henne noe annet.

Jeg synes det er kjempefint at norske artister på denne måten nærmer seg den samiske musikken og plasserer den ved siden av pop, rock, reggae og opera. Fra en posisjon som utrydningstruet har joiken gjenoppstått som respektabel og populær, i alle fall blant deler av den samiske befolkningen og i den norske offentligheten. Det er en gledelig framgang.

I samisk -kristne miljøer er den derimot stadig kontroversiell. Rikspressen meldte i oktober om bråk i kjølvannet av ”en slags joik ” fremført av Ole Anton .