Samefolket

Det har de samiske fargene og en sirkel som symboliserer solen ( rødt) og månen (blått). Rapporter et annet bilde Rapporter det støtende bildet. Publicerat för dagar sedan.

Nathalie Synnövesdotter. Samefolket sávva dijájda hávsskes javlajt ja buorre ådå jagev. Samene er et urfolk som har sine tradisjonelle bosettingsområder i Norge, Sverige, Finland og Russland.

Landområdet som samefolket tradisjonelt bebor kalles Sápmi. Den samiske befolkningen bor spredt i alle de land som har delt Sápmi mellom seg, både i og utenfor det tradisjonelle bosettingsområdet. Egentlig er samenes opprinnelse ulike grupper, som kom til den skandinaviske halvøya under forskjellige tidsepoker, fra forskjellige retninger og med forskjellige språk. Derfor har de moderne samiske språkene en mer komplisert historie enn navnet finno-ugrisk antyder.

La elevene samtale om hva de ser på tegningen som er ment å vise noe av mangfoldet i samisk kultur. Hva kjennetegner samisk kultur i dag? I Norge bor det samer over hele landet, men de mest konsentrerte samiske bosettingsområdene finnes nord for Saltfjellet samt i landets større byer.

En urbefolkning er en opprinnelig befolkning i et område som har blitt erobret av andre folk.

Det er ingen som vet helt . Samene har en egen status i Norge, de er såkalt urfolk etter ILO konvensjonen. Det gir samene ekstra beskyttelse og egne rettigheter blant minoriteter i Norge. Her finner du alle Bokklubbens bøker innen emnet Samer ( samefolket ). Grunnloven og dannelsen av en selvstendig stat ga grobunn for idealet om en nasjon – ett folk i et avgrenset Norge – og harmonerte dårlig med en urbefolkning som levde grenseoverskridende i fire lan med . Dette er en dag for å feire samisk kultur. Den blir feiret i alle landene der det bor samer. På denne dagen feirer mange samer med fest og aktiviteter for barn.

Mange tar på seg samiske . Dagen er felles for alle samer i Norge, Finlan Sverige og Russland. Denne artikkelen handlar om samefolket i tvangsevakueringa. Hadde dei nazistiske styresmaktene særskilte planar for samane? Var det trekk i sjølve tvangsevakueringa som slo spesielt ut . Alle disse utgavene og sidene er indeksert i vårt søkebare arkiv.

Dette var aller første gang samene samlet seg for å diskutere felles politiske saker over landegrensene.