Saltstein til rådyr

En saltstein gir mulighet til å følge med på livet i terrenget og det øker trivselen for viltet. For å begrense CWD (skrantesjuke), er det forbud mot å sette ut saltstein i syv fylker, samt å legge ut fòr til hjortevilt. Forbudt å sette ut saltstein til ville hjortedyr. Nå er det vel totalt 5-funn på rein, men det er ikke funnet på hjort eller rådyr , forteller viltforvalter i Åsnes og Våler, Pia Knøsen Lund.

Vil rådyra oppsøke en saltstein nærmest uansett hvor den er plassert i skogen, eller må den plasseres i nærheten av et tråkk?

Hvor lang tid må man ev. Storviltjakt innlegg 13. Småviltjakt innlegg 25. Viltstell innlegg 23. Der rådyret ble skutt hadde jegeren med videokamera hengt opp en slikkestein, en saltstein , i våres.

Han har tillatelse fra grunneieren til å jakte på eiendommen, og ville stelle pent med dyra. Både rådyr og elg liker å slikke på slike steiner, for å få salt i seg. Dette fikk han lyst til å film, han la seg til rette med .

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt en forskrift med tiltak for å begrense spredning av Chronic Waisting Disease (CWD) blant hjortedyr. Hjortedyr defineres i forskriften som rein, rådyr , hjort, elg og . Rådyr på salt stein Dette er et opptak fra viltkamera 11. Mattilsynet og Miljødirektoratet planlegger å teste ca 15. Skrantesjuke er en smittsom sykdom som kan ramme hjortedyr som elg, hjort, rådyr og rein.

Salt er et Interessant tillegg Ien vIltbiotop og har vist seg verdifullt lor både dyrenes trivsel og produktivitet. Ogsi lor oss andre brukere av skogen gir en saltstein mange fine opplevelser lordl en slik stein regelmessig er besøkt av viltet. Sjukdommen er ikkje påvist på hjort eller rådyr , men desse er etter alt å døma mottakelege for CWD. No ber NJFF (Norges Jeger- og Fiskerforbund) jegerar om å revurdera utplassering av saltstein. I og med at CWD blir spreidd i hjorteviltpopulasjonar gjennom direkte kontakt, spytt og urin, kan saltsteinar . Slikkesteiner med eplesmak for hjort og rådyr.

Slik kan slikkesteinen monteres på en trestamme. Av Steven Jancke og JSO. Fra riktig gammelt tid leser vi om jegere som skjøt dyr i bakhold ved forskjellige saltslikkesteiner.

Til slike steder kom alt vilt innom, da kroppen må ha salt. Denne gangen var det rådyr på brikka fra viltkamera.

Klokken er 07:den 12. Vi befinner oss en plass i Farris-bygdas dype skoger. Filmen kan også lastes ned for avspilling på egen maskin – her. Se også: Livet i fuglekassa – Fuglekasse . FRYKTER SMITTESPREDNING: Saltstein er som godteri for elg, som denne i Bærumsmarka. Nå er det forbudt å sette ut saltsteiner fordi det er oppdaget en dødelig dyresykdom blant hjortevilt i Norge.

Sykdommen rammer elg, rein, hjort og rådyr , og angriper nervecellene. Regjeringen prøver å forhindre spredning av hjortedyrsykdom som nå er registrert i fylket. CWD mellom og til hjortedyr, altså rein, rådyr , elg, hjort og dåhjort. Saltstein til vilt som rådyr , elg og hjort. Vi har saltsteiner med elpesmak m. Totalforbud mot saltstein.

Det er nå også forbudt å . Vi vil få minne alle om at det er totalforbud mot å sette opp saltstein til hjortevilt! Eit av tiltaka for å hindre spreiing av sjukdomen er forbud mot fôring av hjortedyr og utlegging av saltstein til hjortedyr i utmark. Dette gjeld for rein, rådyr , hjort, elg og dåhjort, i Oppland og seks fylker til. Levende hjortedyr i denne forskriften forståes som alle hjortedyr, herunder rein, rådyr , .