Saltstein forbud 2017

For å begrense CWD (skrantesjuke), er det forbud mot å sette ut saltstein i syv fylker, samt å legge ut fòr til hjortevilt. Tradisjonelt er det på våren at jegere setter ut saltstein til hjorteviltet på sine jaktområder. Forbud saltstein og for til hjortevilt. Da ble det et midlertidig forbud mot fôring og utsetting av saltstein til ville hjortedyr.

Nå er ordningen permanent og gjelder for hele landet. Saltstein er fortsatt en fin måte å få oversikt over hjortevilt bestanden i ett område, men dersom du jakter i ett område innenfor karantene området for CW så skal du umiddelbart fjerne saltsteinen din.

Mattilsynet har nedlagt forbud mot salting av hjortevilt i Hedmark. Skrantesjuke hos hjortevilt er en prionsykdom som likner skrapesyken hos sau. Det er derfor viktig å . Forskriftsendringen innebærer bl. Endringen innebærer at det nå er forbudt å legge ut fôr eller saltstein til hjortevilt i HELE LANDET. Slik lyder forskriften: § 6. Mandag ble det forbudt å sette ut saltsteiner til hjortedyr i skog og utmark.

Viktig å ta ned saltsteiner. Naturforvalter Hans Iver Koiedal i Røros ber alle elgjegere ta ned saltsteiner og treet de er satt ned på snarest for å hindre smittespredning.

Landbruks- og matdepartementet har vedtatt forbud mot å legge ut fôr og saltslikkestein for hjortevilt flere steder i landet. Hjortedyr defineres i forskriften som rein, rådyr, hjort, elg og . Chronic Wasting Disease (CWD) også kjent som . Noen unntak gjøres fra de overnevnte forbudene knyttet til tamrein. For vårt distrikt er det først og fremst utsetting av saltstein som er det . Utvidet varslingsplikt for personer som har ansvar for hjortedyr og transportører.

Sykdommen er dødelig for dyrene som blir smittet. Teksten kunne oppfattes slik at det er innført forbud mot å legge ut saltstein også til sau, geit og storfe. Dette gjelder saltstein i utmark, ikke på inngjerda hjemmebeite. Hensikten med forskriften er å unngå å legge ut saltstein som bidrar til oppsamlingsplasser for hjort. Ikke legg ut saltstein til elgen i år!

Vi gjør oppmerksom på at forskrifta medfører forbud mot all utlegging av fôr til hjortedyr som ikke er inngjerdet eller på annen måte holdes fysisk adskilt fra andre mottakelige dyr. Her er en oversikt over hva du trenger å vite om skrantesjuke i forbindelse med . Da er det midlertidig slutt på foring av hjortevilt og utsetting av saltsteiner i Hedmark og en del andre fylker. På grunn av at den gamle forskriften bare hadde virkning til 31.

CWD fortsatt er til stede, ble det gjort forskriftsendring. Endringen er i all hovedsak en videreføring av den gamle og gjelder inntil det blir gjort ny forskriftsendring. Dette betyr at det fortsatt er forbud mot å sette ut saltstein til elg, .

FORBUD MOT UTSETTING AV SALTSTEINER FOR ELG OG. Lierne kommune ønsker å påminne om at det er forbudt å legge ut fôr og slikkesteiner ( saltsteiner ) til hjortedyr (altså elg) som ikke er inngjerdet eller på annen måte . Fagansvarlig landbruk i Oppdal kommune, Gro Aalbu, sier til OPP at det onsdag kom mange reaksjoner på forbudet fra bekymrede saueeiere i Oppdal. Et slikt forbud ville fått store konsekvenser for saueeiere . Les også: Saltstein kan vera smittekjelder. Eit av tiltaka for å hindre spreiing av sjukdomen er forbud mot fôring av hjortedyr og utlegging av saltstein til hjortedyr i utmark. Forbodet gjeld ikkje for saltsteinar som allereie var utplassert før forskrifta vart sett i kraft måndag 11.

Bruk av naturreservatet til idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt. Utsetting av saltsteiner til vilt og beitedyr. Smittsom hjortesykdom setter en stopper for bruk av saltstein i skog og utmark.