Salg av råmelk

Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) åpner for organisert salg av upasteurisert melk fra norske gårder. Vi vil snart sende ut et høringsforslag der foreslår vi å åpne opp for direkte salg av upasteurisert melk fra går sier Dale til Nationen. De fem første melkingene kan ikke leveres for kommersielt salg til meieriet. Vanlig melk har et proteininnhold på omlag 3 . Jeg opplever at folk kjører i flere timer for å komme hit og kjøpe melk, og da betyr det . Hans Arild Grøndal for å kjøpe rå melk fra gården. Ransakelsen vakte sterke reaksjoner, blant annet fra kjendiskokk Andreas Viestad som overfor Jarlsberg omtalte ressursbruken som skammelig.

Les også: MRSA funnet hos melkekyr i Buskerud. Også Merete Furuberg i Småbrukarlaget gikk ut med et forslag om å gjøre salg av råmelk lovlig. Må ikke forveksles med råmelk , som er melk utskilt av pattedyr i den siste delen av svangerskapet og dagene rett etter fødsel. Washington Times, Raw deal skriver The New Yorker, som forteller om melkesmugling mellom stater som tillater og de som ikke tillater salg av rå melk. Denne melken trenger ikke varmebehandles.

Dessuten misforstår Mattilsynet enkelte paragrafer i animalhygieneforskriften, mener Koot, spesielt paragraf der . Rå melk (upasteurisert melk) kommer rett fra dyr som ku, geit, sau eller hest. Den kan inneholde bakterier som gir sykdom, og bør derfor varmebehandles. Barn, personer med svekket immunforsvar og gravide er spesielt utsatt for å bli syke, og bør heller ikke spise produkter laget av rå melk. Grunnen til at han er så spretten og glad en kalv er at han har fått massevis av deilig, varm råmelk ! Melka er definert som råmelk de første dagene, eller de første gangene hun melker, etter kalving. Etter det leveres melka for salg.

Politiet ransaket gården for å stoppe direkte salg av melk, etter anmeldelse fra Mattilsynet. Saken vakte oppsikt og stor harme. Oikos-magasinet Ren Mat som la saken ut på facebook opplevde en veritabel storm. Det er noen av påstandene fra dem som vil at ordinært salg av råmelk i Norge skal bli lovlig. Blant råmelktilhengerne er franske Serge McGlade Grando, som driver Birkelundens Lille Franske Ostebutikk sammen med kona Karina McGlade Grando.

Upasteurisert melk og ost innebærer at produktene er . De fleste med laktoseintoleranse kan drikke. Det er derfor mange rå melk entusiaster som ivrer for legalisering av rå melk salg lokalt. I feks Italia og Sveits kan man kjøpe . Produsenter av naturprodukter har det ikke alltid lett i Norge. Råmelk er allikevel svært næringsrikt.

Nå er en bonde fra Vestfold dømt for å ha solgt upasteurisert melk. Det er forbudt å selge upasteurisert melk i butikk i Norge, men loven tillater salg fra gårder eller setre direkte til forbruker. Mange av påstandene om pasteurisering som blir fremmet i blogginnlegg og på nettsider om råmelk , stemmer ikke overrens med forskningen som er gjort på melk. Blodfargen forsvinner normalt før den er salgbar etter fem dager og det er ytterst sjelden at du må holde den igjen for salg. Noen som vet hvor man kan kjøpe hoppemelk eller råmelk ? Risikoen ved inntak av rå melk og råmelk fra andre drøvtyggere vurderes like høy som risiko ved inntak av slik melk fra storfe.

For å omgå lovgivningen om salg og kjøp av produkter med rå melk, kjøpte flere seg inn som deleiere av kyr, og fikk slik tilgang på rå melk. Helsemyndighetene vil på grunn av faren for zoonotiske bakterier som kan forekomme i råmelk (f.eks (veterinær- og næringsrniddel-) er redd for at om salg av upasteurisert melk skal godkjennes fordi de har egenkontroll så vil gårdsslakteriene kreve det samme når det gjelder salg av hjemmeslaktet kjøtt.