Saf norge

Engineering your Road to Success. We appreciate your visit of our website and your interest in our company and our products. Se våre tjenester innen . I Norge vil første versjon inneholde kontospesifikasjoner, herunder alle posteringer i hovedboken, mot kunder og mot leverandører.

I tillegg settes det krav til bruk av en standardisert kontoplan og standardiserte MVA-koder.

Detaljerte fakturadetaljer, anleggsmidler og varebevegelser er varslet innført påfølgende år frem mot . Finansdepartementet vurderer et forslag om å endre bokføringsforskriften til at . Det er foreslått at det tidligst fra og med 1. KEY ACCOUNT MANAGER – CENTRAL PART OF NORWAY for ABB AS ABB is a leader in power and automation technologies that enable utility and industry customers to improve their performance while lowering. Skatteetaten ble etablert. Vi har sett artikler i både DN og tett oppfølging fra Regnskap Norge.

Infoteam inviterer til webinar.

Status: Under behandling. Gule Sider er den lokale søkemotoren. En smart snarvei til det du trenger, i nærheten av der du er eller dit du skal. Ansvarlig redaktør: Håvard Skaug Eniro Norge AS. SAF -T regnskap i Norge.

Hva består forandringene i? De foreslåtte regelendringene fastslår at skattyter må bruke et standardisert Norsk kontooppsett, hvor det ikke er rom for unntak. Dersom selskapet ikke bruker den samme kontoplanen, . The General Ledger Standard Accounts may only be used in connection . The detaile electronic transaction reporting requirement, adopted across many European countries, will provide the tax authorities with details of VAT transactions for audit purposes. Hvis dette blir et pliktig format i Norge så kan det komme både formatendringer, eller tydeliggjøring av hva slags data som ønskes, som kan medføre endringer i de . Vi mener imidlertid at det er helt urealistisk å innføre dette som en pliktig ordning fra 1. The answer is that they are providing a solution and it has been in pilot testing during the last month. Revisorforeningen har avgitt . Now the pilot testing phase has ended and .

Skrevet av: Hanne Opsahl, Regnskap Norge. Les hele innlegget hos Regnskap Norge. Se artikkelen på Regnskap Norge. Emneord: Regnskap Norge.