Rovdyr i norge

Rovdyr er dyr som jakter på og lever av å ete andre dyr. Dette er en pekerside, og inneholder kun pekere til forskjellige betydninger av dette ordet. Hvis du har fulgt en lenke hit, kan du kanskje gå tilbake og rette . I disse områdene kontrollerer myndighetene både utbredelsen av og størrelsen på bestandene av de fire største rovdyrene i landet, ulv, bjørn, . Kategori:Rovdyr Bufret Denne kategorien er lokalisert i Kategori:Rovpattedyr.

Merk: Denne kategorisiden skal være tom. Alle innslag skal omkategoriseres under Kategori: Rovpattedyr. Artikler flyttes av en robot tidligst dager etter at kategorisiden sist er endret. De fire får i forhold til lokalbefolkningen på en avsidesliggende veikro, og på vei bort fra kroen plukker de opp en kvinnelig haiker.

Hun virker stresset og kort tid etter de stopper bilen blir . Husmus og brunrotte er fullstendig knyttet til menneske. Også rødrev og grevling er vanlig i byer. Flere arter trives best i landbrukets kulturlandskap, som for eksempel vån rådyr, rødrev, grevling og piggsvin.

Kommunen kan i tillegg gi tillatelse til skadefelling av ytterligere fugle- og pattedyrarter. Fylkesmannen kan gi tillatelse til skadefelling av åtte fugle- og pattedyrarter, samt alle arter flaggermus. Direktoratet for naturforvaltning kan gi tillatelse til skadefelling. I det siste tilfellet er det i praksis de store rovdyrene som er mest . Halen utgjør cirka typisk 15–prosent av kroppslengden, men dette varierer mye mellom typene. For den norske typen utgjør halen typisk 17–prosent av kroppslengden.

Arten veier henholdsvis 40– 1og . Foreningen Våre Rovdyr , forkortet FVR, er en organisasjon som arbeider for livskraftige bestander av rovdyr i Norge. Jerv (Gulo gulo) er et stort mårlignende rovpattedyr i mårfamilien. Jerven regnes med blant Europas fem store, som dessuten inkluderer ulv, brunbjørn, gaupe og visent.

I Vest-Europa er Norge , Sverige og Finland de . Den er Norges største dyrepark. Gå til Se ulv i Norge – Europavei 18. Den er kjent fra den populære TV-serien Vi på Langedrag.

Dyra brukar tennene som reiskapar og til å forsvara seg. Dei kan mellom anna bruka klørne til å grava opp røter, riva opp termittuer eller bikuber, og fanga bytte.

Denne kategorien skal kun brukes for planter og virvelløse dyr som er artsfredet i Norge ved kongelig resolusjon eller i Forskrift om fredning av truede arter. Arter som fredet med hjemmel i Naturmangfoldloven kategoriseres i Kategori: Prioriterte arter etter naturmangfoldloven. Smågnagerårene er viktig for økosystemene fordi disse er føde for større rovdyr. Kamelhalsfluer er rovdyr på andre mindre dyr. Bare arter finnes i Norge.

Mudderfluer (Megaloptera) finnes i nærheten av ferskvann, de voksne flyr sjelden , og aldri langt. Larvestadier er i vann, frittgående på bunnen, og de lever som rovdyr på andre mindre dyr. Nettvinger (Planipennia) finnes nesten over alt, men de fleste . Ettersom hunn-edderkoppene er grådige rovdyr , og gjerne betydelig større enn hannene, er det forbundet med stor risiko for hannen å nærme seg en hunn.

Det er vanlig at han utfører. Røyskatt (Mustela erminea) er et lite rovpattedyr i mårfamilien, som til forveksling ligner snømus (Mustela nivalis). Røyskatten er imidlertid større, og halens ytterpart er sort. Fire av de fem store lever naturlig i Norge , Sverige og Finland i dag (ulv, brunbjørn, gaupe og jerv), hvorav alle klassifiseres som rovpattedyr.

Så vidt man vet har aldri visent levd i Norge , men det er arkeologiske bevis for at den en gang i tiden fantes i det sørlige Sverige.