Rødt skolepolitikk

Rødt vil at alle skal få et gratis, godt og likeverdig skoletilbud. Det gjelder uansett hvem foreldrene dine er eller hvor i landet du bor. I dag er skolen best tilpasset elever som liker teori og har foreldre med høy utdanning.

Resultatet av dette er blant annet dårligere læring og mistrivsel for mange elever og høyt frafall i . Her kan du laste ned og lese arbeidsprogrammet til Rødt. Rød Ungdom jobber for en skole for alle, med reell tilpasset opplæring.

Gjennom tillit til læreren og eleven vil vi skape en skole som ikke er bygget på overdreven teori og testing. Oljeboring i nord: En kontrollert nedtrapping av norsk oljeindustri gjennom å stanse nye lete- og prøveboringer. Skole skal være uten religiøs formålsparagraf. Rødt er imot privatskoler og private livssynsskoler. Rødt ønsker færre elever per lærer.

Elevene må lære å kreve rettigheter og argumentere for stand-punktene sine, de må oppleve at de blir hørt i saker de tar opp, og de må oppleve at de kan få gjennomslag. Rødt tror at en slik skole utdanner elever som ikke vil akseptere rammene det . Vi trenger lekser for å lære, sier de. Vi vil heller satse på å .

Det finnes allerede skoler som er leksefrie, som Digermulen skole i Lofoten. Der gikk skoleresultatene opp etter at de sluttet med lekser. Lekser trengs for å lære . Skolenes landsforbund (SL) har kartlagt partienes syn på sentrale skolepolitiske spørsmål.

Alle har svart ja på at deres parti vil bidra til å avbyråkratisere oppvekstsektoren ved å . Elevene med det laveste fraværet og de beste karakterene får pengepgaver når de går ut av ungdomsskole i Meløy. Det skaper sterke reaksjoner. Rødt (R) er et norsk politisk parti som har kamp mot forskjells-Norge som sin hovedsak. De har representanter i flere fylkesting og kommunestyrer. Partiet har ingen ordførere, men . Vi er glad for en desentralisert skolestruktur.

I disse dager, herr kunnskapsminister, soler du deg i glansen av hva du har oppnådd med innskjerping av fraværsreglene i videregående skole. Undertegnede vil uten å nøle tildele deg rødt kort! Politikerne diskuterer gjerne friskt hvilke tiltak og hvor mye penger som skal til for å oppnå en best mulig skole. Her lover både næringsminister og kunnskapsminister i den rød – grønne regjeringa penger til skole og ikke til skattelette, hvis de bare blir valgt på. Rødt vil ha et tak på klassestørrelse både på grunnskolen og i videregående.

Johan Hertzberg fra FpU er ikke så mange år eldre enn elevene på Kuben. Selv drevne debattanter kjenner på nervene før skoledebatter.

Men jeg gleder meg også, er kommentarens hans til Aftenposten før han entrer auditoriet hvor flere hundre . Det er fullt tillatt å etablere og å gå på en privat, kommersiell skole i Norge – der skoleeieren kan ta ut utbytte, og der elevene kan siles og må betale høye. Trykk på bildene og hør hva de åtte partiene mener. Under kan du stemme på det partiet du er mest enig med!