Rødt hjertesaker

Stadig flere blir med i Rødt , for å stå sammen i kampen for rettferdighet og mot kapitalisme. Sammen skaper vi et vendepunkt mot forskjells-Norge! Bufret Lignende For Rødt er kampen mot forskjells-Norge det aller viktigste. Les mer om våre hovedsaker arbeidsliv, solidaritet, miljø og feminisme.

Her kan du laste ned og lese arbeidsprogrammet til Rødt. Stadige krav om mer profitt og mer forbruk er i ferd med å ødelegge jorda. Barna våre vil vokse opp i en farligere verden på grunn av global oppvarming. Derfor haster det å bygge opp grønne næringer i takt med at vi trapper ned oljeindustrien. Norge må vise at det er mulig å ha et velferdssamfunn uten å ødelegge miljø og . Rødt (R) er et norsk politisk parti som har kamp mot forskjells-Norge som sin hovedsak.

De har representanter i flere fylkesting og kommunestyrer. Partiet har ingen ordførere, men . Etter at Arbeidernes Kommunistparti ( AKP) og Rød Valgallianse (RV) la seg ne dannet de samme miljøene Rødt for å samle kreftene på ytterste venstrefløy i Norge. Rød Ungdom fortsatte som Rødts ungdomsorganisasjon. Som en egen gruppering mellom høyre- og venstresiden finner vi sentrumspartiene Senterpartiet (SP), Venstre (V) og Kristelig Folkeparti ( KrF).

Bjørnar Moxnes holdt leders tale fredagen på Rødt sitt landsmøte på Håndverkeren i Oslo. Kjære landsmøte, vi har spennende måneder foran oss. Målingene viser at vi ikke bare har sjanse til å få inn meg og Synne på Stortinget, men sju-åtte stykker – for første gang . ALLE muligheter til å lære uavhengig av foreldrenes kunnskaper eller opprinnelse, gir det ikke våre barn det utgangspunkt de har krav på.

Rødt vil ha en skole med et læringsmiljø som stimulerer selvtilliten og lærelysten hos hvert enkelt barn og ungdom, slik at de skaffer seg kunnskaper og ferdigheter. SVAR: Hei Du kan lese mer om partiet Rødts program på hjemmesidene deres: rødt. Hilsen redaksjonen, ung.

Hei, jeg fikk noen spørsmål og lettet etter hele rødt partiet sidene men finner ikke svaret eller kanskje forstår jeg ikke det så bra. Der kan du se hva partiene står for og hvilke saker de ønsker å prioritere de neste fire årene – og på hvilken måte de vil gå fram. Rødt har fått et gjennombrudd for sin hjertesak i boligpolitikken – et ikke- kommersielt boligmarked. Et av forbildene er allmennboligmodellen i Danmark.

Dere finner lenker til hjemmesider og partiprogram . Han satt der i fire år og klarte. I mellomtiden vil vi fortsette å jobbe med våre hjertesaker for å gjøre Oslo en grønnere by. Rødt har ikke hatt noen representanter på Stortinget i denne perioden, men ser på flere målinger ut til å kunne komme over sperregrensen.

Sosialistisk Venstreparti er det partiet som per dags dato ligger lengst til venstre på den politiske skalaen på Stortinget. De vil prøve å dra en rødgrønn regjering lenger . Rødt har alt i alt utelukkende flotte tilnærminger i sin politikk overfor funksjonshemmede. Vi velger å gi et lite trekk for at politikken ikke er tilstrekkelig . Hva mener politikerne om folkehelse? Vi har spurt partienes om deres hjertesaker for å forbedre folkehelsa i Norge. Hun har også lang fartstid som tidligere faglig tillitsvalgt i Utdanningsforbundet, lokalt og på fylkesnivå.

I dag leder hun i tillegg til fylkeslaget i Rødt , også Finnmark Nei til EU. Synnøve er utdanna barnehagelærer, men arbeider nå som miljøterapeut i kommunen. Hjertesaker : Internasjonal solidaritet og et fritt . Rødt er bare få stemmer unna for å få en til to mandater inn på Stortinget, og de vil IKKE gå på akkord med seg selv og sine meninger, slik SV har gjort feks i fht å få soldatene hjem fra Afgangistan. Jeg kan i korte trekk oppsummere at Rødt er for bl a å.