Reime kraftforautomat sau

Betre utnytting av kraftforet. Fleire tildelingar per døgn gjev jevn ph i vomma, betre fordøyelse og næringsopptak. Automatisk opptrapping før lemming sikrar best mogleg næringsbalanse og melkeproduksjon i dieperioden.

Her om dagen fikk jeg tilbud på en automatsik kraftforautomat for sau. Sovidt meg bekjent er det kun biocontrol og reime som har automat per i dag? Alltids interessant og høyra . Apetittforingsvogn til sau ? Flere resultater fra gardsdrift. Bufret Lignende Fôrstasjon til Sau , SF60. Vår fôrstasjon til sau , SF6 passer på at alle sauer får utdelt riktig mengde kraftfôr.

Brukeren kan selv velge innstillinger for hvor ofte, hvor fort, og hvor mye fôr sauene skal få. Disse innstillingene kan gjøres for individuelle sauer, grupper av sauer, eller en innstilling for hele besetningen. Kan bygges i tre – materialpris ca.

Reime Agri og BioControl. Kraftfôrstasjon til sau. Med vår kraftfôrautomat kan du gi drektige søyer viktig tilskuddsfôr.

Ved hjelp av RFID øremerke, kan du styre tildelingen av kraftfôr på individnivå. Du kan også legge inn opptrapping i tiden frem mot lamming. Slik driv vi med vekt på system for slepping og flytting av sau på innmarksbeite og slepping og sanking på utmarksbeite. A study of an electronic concentrate feeder designed for sheep. Institutt for Husdyr- og Akvakulturvitenskap.

Produksjonen har i ettertid blitt overtatt av REIME Agri på Nærbø. Driv ein brattlendt gard i Lindås Kommune. Spalteåpning 14mm, trøflate mm. Resultat av kraftforautomat i min fjøs. Eg fekk plass til vfs ekstra ved å fjerne forbretta.

Informasjon og film om kraftfôrautomat til sau. Prototype på kraftfôrautomat for sau , er til utprøving hjå sauebonde på Osterøy i Nordhordland. Så langt er erfaringane gode og bonden seier: Så langt har automaten fungert aldeles utmerket. Hittil kun små justeringer på leser og port i front.

Vi er i vår drift fremover opptatt av å skape oss. I går hentet Sjur en liten gjeng med sau som vi har kjøpt av Andreas Groseth, vi var heldig å få overta sau som er kjent på beite der vi kal fortette å ha sau i vakre raggsteindalen. Det føles ut om det er nå det snart . Knarrhult s innredning joar rognli. Rullande foderband – Rullende forbrett.

Veiing av sau med gammel vekt påmontert Lindholt Data s veiesystem. Kontakt A-K maskiner for tilbud på .