Regler for frakt av bred last

Hender det at du frakter bred , lang eller spesielt tung last ? Det har kommet noen nye regler du må være klar over. Ved siste årsskifte ble ”Forskrift om bruk av kjøretøy” endret. Endringen har betydning for de fleste som driver med kombinasjon av lastebil og maskin.

Hvilket skilt som skal benyttes skal fremkomme av dispensasjon.

Varselskilt skal ha hvit bunnfarge og være svakt lysende eller belyst under kjøring i . Er det noen her som vet hvilken maskimal lastbredde som er lovlig for tungtransport uten bred last sikring og med bred last skilt og følgebil? Max bredde på båt for frakt på norske veier? Kan noen fortelle meg reglene for bredde og lengde etter offentelig veg? Bredde regler for traktor innlegg 26. Stoppet av biltilsynet med rundballer =Kjøreforbud innlegg 17.

Nye reglar for transport over 255cm?

Flere resultater fra gardsdrift. Han viser også til kjøretøyforskriftens vedlegg punkt nr 3b, jfr. Derfor er det regler for hvor stor aksellast og totalvekt kjøretøy kan ha. Veglistene gir en total oversikt over hvilke begrensninger som gjelder på hvilke veger.

Det utgis tre ulike veglister: Vegliste riksveger (rosa liste) – gjelder vanlig buss- og godstransport og bruk . Veggruppe B: Øvrige bruer med ett kjørefelt. Tabell for transport hvor det kreves følge over bruer. Dersom de etterfølgende. I Hordalan Sogn og Fjordane, Nordlan Troms samt i Finnmark fylke kreves det politieskorte om transporten er bredere enn meter.

Bred last skilt og gule blinkere, trengs følgebil? I resten av landet inntrer kravet til politieskorte når bredden overstiger meter. Antall følgebiler som skal ledsage en spesialtransport står beskrevet i dispensasjonen for den aktuelle. Skal man ferdes langs vei med bredere landbruksmaskiner enn dette, må man søke om dispensasjon, på lik linje med annen spesialtransport.

Er landbruksmaskiner enda bredere enn meter, er det for øvrig ingen mulighet for dispensasjon. Det er imidlertid ikke så vanskelig.

Aksellast , last fra akselkombinasjon eller totalvekt må ikke være større enn det som er tillatt etter vedlegg og veglister i henhold til dette vedlegg. I motsetning til annen bred transport skal transport av brakker etc. Endring av regelverket for kjøring med brede landbruksmaskiner- bakgrunn. Transport av bred eller lång odelbar last kan i vissa fall utföras utan dispens. Registreringsplikt etter . Som tittelen: Hvor bred båt har man lov å transportere på en henger som er 203cm bred.

Løfter denne tråden, da det kommet nye regler : : § 3-4. Utstikkende gods, merking. Paragrafen om bred last har fått tilføyd et nytt punkt om transport av båt, som skiller seg litt fra andre typer bred last. Se også vår nye varsellysbjelke med bredlastskilt. Noen som kan legge ut en link til trafikkregler her?

Spesielt på søken etter regler for tungtransport, og da typisk bred last.