Radiobjeller til salgs

OS ID Moen Bjøllefabrikk. Oppsummering av beitesesongen med radiobjeller. Skrevet av Magnar Haraldsen. Jeg kan selge noen av de jeg har. Norges Bondelag vil ha radiobjeller på sauen.

Blant kravene i årets jordbruksforhandlinger er at det skal settes av midler slik at 50. Denne beitesesongen har vi stk. Salg , marked og support. Saueeiere på Drag må finne seg nytt beite. Senderne kan minst én gang i døgnet gi informasjon om hvor sauene befinner seg.

Bondelaget vil ha et eget radiobjelleselskap som er ansvarlig for utleie og salg av utstyr. Bjellene hektes på voksne sauer, og kan følges via dataskjermen. Hvis en sau slutter å bevege seg, sendes det ut et dødsvarsel til eieren. Bjellene brukes først og fremst i forhold til rovvilt som et forebyggende . Det blir stadig mer populært å utstyre sauer med radiobjeller. Utstyret kan gi færre tap til rovdyr og varsle rovdyrtap, mener forskere.

Forsøket med å sette radiobjeller på sau har vært en suksess. I sommer skal sauene på Jæren bytte ut den tradisjonelle sauebjella med en GPS-sender som også har dekning høyt til fjells. Og erfaringen med GPS- og mobilbaserte radiobjeller viser at færre sauer går tapt. Bruk den elektroniske søknadsskjema som du finner til venstre under sidemenyen radiobjeller.

Norske Landbrukstenester. En av tre bønder hadde store problemer med dårlig mobildekning i beiteområdet. Dødsalarmen fungerer ikke i områder uten mobildekning. Bilauksjon Direct er Oslo Bilauksjon sitt system for kjøp og salg av biler.

Radiobjellene har indirekte en tapsreduserende effekt ved at . En del av sauen i Gammeldalen gjetes på teknologisk vis, også. Sortøye måtte få ny sender, for hennes virket ikke. Utfordringer med lammenodene.

Også rekreasjonsbrukere av området nyter.