Q meieriene eiere

Noe av overskuddet fra meieriene går til forskning, kultur og humanitært arbeid. Selskapet har to meierier – Jæren Gårdsmeieri og Gausdalmeieriet. Meieriene foredler melk fra ca. Daglig leder, styreleder, styremedlemmer og eiere.

Stiftelsen formål er å støtte humanitær bistan vitenskap og kultur.

Hvert år bevilger stiftelsen midler til ulike prosjekter innen de nevnte områdene. Mens noe av overskuddet reinvesteres for å styrke og utvikle konsernet, brukes. Totalt leverer ca 4bønder melk til meieriene. Tine mente imidlertid melketankene som sto på gårdene var Tines, mens . Nå kommer melkekartongene – Melk med. KRONIKK: Ivar Gaasland om landbruk.

Selv år etter avviklingen av samvirkets monopolrettigheter, har Tine en markedsandel på prosent av melken.

Når Tine-bøndene eier meierivirksomheten, er det naivt å tro at konkurrenter som Q – meieriene og Synnøve Finden kan sikres lik tilgang til råvaren melk. Tine utbetalte i fjor øre per liter til eierne sine i etterbetaling. Denne godtgjørelsen er helt nødvendig for at bønder skal levere . Har du sett de nye kartongene? Han sammenligner det med at noen . Tine har mottaksplikt for alle i Norges land som eier ei ku med melk, og leveringsplikt til Q – meieriene for å ha konkurranse på markedet.

Jeg er ikke imot konkurransen, men heller måten det skjer på. Q – meieriene klarer ikke å skaffe seg selv nok råvarer, og er derfor avhengig av leveringer fra sin største . Fellesfunksjoner innen salg, marke økonomi, produktutvikling og kvalitet er . En annen konkurrent av Tine, Q – meieriene , har et annet problem. Når Tine så etterbetaler penger ved årets slutt, kommer en ekstra smell på Q – meierienes regnskap.

Kavli eies av Kavlifondet. Q-Sjef Bent Myrdahl presenterer nyhetene i en folketom sal. Eier alt utenom begeret. Q – meieriene -surner-hvis-ikke-TINE-leverer,. Fjordland selger yoghurten Yoplait Double som kom på .

Tines daværende styreleder Frøyland sa følgende til Aftenposten: ” Tine vurderer å kutte leveringsplikten til Q. Det er problematisk for oss og våre eiere at vi på den måten skal svekke vårt eget driftsgrunnlsg ved å selge melk vi selv har bruk for til en . Konsernet har en sterk markedsposisjon, solid økonomi og en omsetning på ca. Nå vil de utvide og flytte yoghurtproduksjonen til Tyskland.