Profan definisjon

Det betegner egenskaper ved objekter eller handlinger som ikke står i sammenheng med en kult, og dermed ikke har noen rituell eller religiøs betydning. Det profane er av dennesidig, verdslig natur, og dets . Norsk oversettelse av profan. Oversettelser av profan. Informasjon om profan i gratis engelsk online ordbok og leksikon. Fant setninger matching frasen profan.

De kommer fra mange kilder og er ikke kontrollert. Glosbe, online ordbok, gratis. Bla milions ord og uttrykk på alle språk. Det hellige, det sakrale, står i motsetning til det alminnelige, det profane. En vektlegging av det hellige får fram bestemte sider ved religion.

Med en slik substansiell definisjon kan religion bestemmes som menneskets opplevelse av det hellige. Funksjonelle religionsdefinisjoner Religioner finnes over hele verden. Religion blir av religionsfilosofen og teologen Rudolf Otto definert som møtet med det hellige. Det er en substansiell definisjon av religion.

Han definerer det hellige ved hjelp av noen. Ordet profan betyr nettopp utenfor det hellige, og har tilsvarende kjennetegn med motsatt fortegn. Ikke bare kan det virke uoverkommelig å skulle innlemme både tradisjonelt sett hellige og profane kategorier i fortolkningen, men vi mangler dessuten et hensiktsmessig og levedyktig språk. Når vi i enhver sammenheng ser oss nødt til å definere og diskutere hva som menes med begreper som ritualer eller offer, kan det.

Betydningen av profane : 1. DEN HELLIGE TID OG MYTENE. For øvrig ble Det hellige og det profane skrevet på en tid som mar- kerte et vendepunkt i Mircea Eliades liv. Profan varighet og hellig tid. Men samtidig hevder Eliade at . Meaning, pronunciation, translations and examples. Synonyms for profane at Thesaurus.

Troende kan tilknytte det oversanselige, steder, bygninger, gjenstander og personer som hellige. Dictionary and Word of the Day. Noe uforklarlig og oversanselig.

I hans arbeider kommer det imidlertid igjen en del kjerneantagelser, som utgjør implisitte religionsteorier og – definisjoner. Her etter Eliade i det hellige og profane. En hierofani er således – som åpenbaringer for van der Leeuw – det helliges gjennombrudd i en ellers profan verden.