Produsenter i fjæra

Sett opp en liste over det som lever i fjæra , så kan vi hjelpe deg videre, om du ikke alt har funnet svaret. Vi kan ikke skrive lærebøker her i. Enig, kom med noen egne forslag – forsøk i hvert fall å vise at du forstår hva produsenter , konsumenter og nedbrytere er og hvordan man kan kjenne dem igjen. Vi foretrekker å hjelpe i . Plankton-begrepet omfatter også dyreplankton, og de er så avgjort ikke produsenter , de er konsumenter.

Så svaret er at det er planktonalgene og makroalgene som er havets produsenter. Jeg vil ellers bemerke at ordet primærprodusenter er fullstendig meningsløst, selv om det brukes selv i lærebøker. Et økosystem kan defineres som et avgrenset område i naturen der organismesamfunnet av planter og dyr lever i balanse med hverandre og med de livløse faktorene omkring (miljøet). Når vi studerer fjæra som et økosystem ser altså på hvilke organismer vi . Sitter og holder på et prosjekt om planter og dyr vi har funnet i fjæra , men det er et par jeg er usikker på. Blåskjell – disse spiser planteplankton (dette er vel levende) og er nedbrytere.

Strandsnegl – spiser disse blader fra tang og tare?

Da blir de vel konsumenter? Næringskjeder i havet innlegg 21. Kuene har stor nytte av disse plantene, hvor Konsumenter kommer inn. Vi kaller da disse planteeterne for forbrukere. Andre dyrearter er kjøttetere som skaffer seg mat ved å spise de planteetende dyrene.

I havet er det algene som er produsenter. Planter må ha sollys for å leve og vokse. Tang og tare er de store algene langs kysten. I fjæresonen domi- nerer tangen. Sauetang er avhengig av å tørke med jevne mellomrom, derfor finner vi den aller øverst i fjæra.

Vi sier at fjæra går så langt opp som . Fagstoff: Økologi er læren om samspillet mellom de levende organismene og det miljøet de lever i. Eks: blåbærgranskog, fjell og fjære. Skriv ned andre økosysteBiosfæren: De delene av landjorda, havet og lufta hvor det finnes levende organismer. Biotiske faktorer: Levende organismer i et økosystem.

Vass ut i fjæra og let etter vegetasjonen i vannet. Bruk stangsilene og foreta Z-sveip på bunnen på stranda. Slå innholdet i stangsilen i en hvit plastbakke med vann og samle inn smådyr og ha dem over i et akvarium.

Plukk også krepsdyr og annet som du . Det blir en dag som står i havets tegn. Elevene får bli med som hjelpemannskap på losskøyta Frithjof II og utforske og ikke minst smake på livet i fjæra på Malmøya. Det kan være alt fra encellete alger til enorme trær.

Som alle andre levende . Produsenter er de levende organismene som driver fotosyntese. Det døde organiske stoffet brytes ned til ulike uorganiske stoffer, som NH, HS, CH (gasser) og mineraler som frigjøres i form av ioner. CA, K, NA osv) Dette kan dermed produsentene ta nytte . Ved hjelp av solenergien produserer plantene organisk materiale og omdanner strålingsenergi til kjemisk energi.

De utgjør produsentene som fortæres av . Alle samfunn består av produsenter , konsumenter og nedbrytere. Organismer som driver fotosyntese i et økosystem, kaller vi produsenter. De omformer lysenergi til kjemisk energi. Algene i fjæra er eksempler på produsenter. Velg ut fire organismer (bruk artsnavn) og forklar hvordan disse takler utfordringene.

Hva menes med følgende økologiske begreper: produsenter , konsumenter, nedbrytere? Gi tre eksempler på organismer fra fjæra (bruk artsnavn) som tilhører hver av . Forord i boken: Strandkanten er et spennende sted å gå på oppdagelsestur. Mellom tang og tare er det mange slags dyr som svømmer og kryper omkring. Denne boka omfatter barin. Forbrukere Let i fjæra og finn arter som er forbrukere.

Hvilke oppgaver har produsentene du fant? Fyll plastbakken med litt vann. Slå stangsila i plastbakken, slik at innholdet kommer ned i bakken. Bruk bestemmelsesduker og bøker for å finne navnene på artene.

Sammen med blant andre filmregissør Harald Zwart og prinsessegemal og forfatter Ari Behn arrangerer Pettersen festivalen for tredje gang.