Produksjonstilskudd utbetaling 2016

I denne omgangen er det utbetalt ca. Formålet med produksjonstilskot er å bidra til eit aktivt og bærekraftig jordbruk ( forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket § 1). Tilskotet blir rekna ut . Hvilke opplysninger vises på denne siden?

Eventuelle andre trekk vises ikke. Les mer om hva tallene forteller.

Når offentliggjøres utbetalt tilskudd? Hovedutbetalingene av produksjonstilskuddet skjer i februar og juni . Denne informasjonen viser at det ble søkt om tilskudd for flere . Regneark sendes fra oss ca. Alltid vurdere avkorting når det er gitt feilopplysninger som kunne ført til urettmessig utbetaling av tilskudd.

Samlet utbetaling i Nordland ble 36millioner kroner. Avkortingene var fordelt på foretak. Før utbetaling var det avkortet millioner kroner i beregnet tilskudd. Beløpene varierte fra noen hundre .

Ryddig forvaltning av jordbruksavtalemidlene viktig for tilliten og støtten til overføringene. Denne uka blir produksjonstilskudd utbetalt til bøndene. Bevilgningene for produksjonstilskuddet som utbetales til bøndene ble forhandlet fram i jordbruksforhandlingene, med foreløpige satser. Prognoser for utviklingen i antall. Til sammen skal du registrere opplysninger opptil tre ganger: Innen 20.

Søknadsfristen for denne søkeromgangen er 20. Leverer du søknaden etter den 20. Foretak som oppfyller kravene i forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket kan søke om produksjonstilskudd , tilskudd til avløsning ved ferie og friti distriktstilskudd for frukt, bær og veksthusgrønnsaker og for produksjon av matpotet i NordNorge. Frist siste søknad i gammelt system.

Husdyrtilskudd – telledato 01. Grunnlag husdyrtilskudd – telledato 01. Sau født forrige år eller tidligere. I de senere år har noen av saueprodusentene hatt de planlagte utrageringssøyene sine over nyttår for å få utbetalt produksjonstilskudd på dem. Lavere satser: Landbruksdepartementets reduserte satser for produksjonstilskudd vil ramme en allerede hardt presset storfenæring.

Det er bare én utbetaling i året, og tilskuddene blir utbetalt i februar året etter. For det første ble det bestemt at. Driftstilskudd til melkeproduksjon.

Forskrift om produksjonstilskudd mv. Tilbakebetaling og renter mv.

Produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid.