Produksjonstilskudd landbruk

Landbruksdirektoratet gir faglige rå iverksetter landbrukspolitikken og legger til rette for landbruket og matindustrien. Her er oversikta over utbetalingane av produksjonstilskot over jordbruksavtala. Til saman vart milliardar kroner utbetalt nå i februar.

Foretak som oppfyller kravene i forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket kan søke om produksjonstilskudd , tilskudd til avløsning ved ferie og friti distriktstilskudd for frukt, bær og veksthusgrønnsaker og for produksjon av matpotet i NordNorge. Landbruks – og matdepartementet har fastsatt de endelige satsene for utbetaling av produksjonstilskudd 1. Nationen er distriktenes næringsavis, og avisens prioriterte stoffområder er næringsliv, landbruk , politikk, samferdsel og EU.

Hvilke opplysninger vises på denne siden? For det enkelte foretak vises bunnfradrag (gjelder produksjonstilskudd ) og sum utbetalt tilskudd per ordning. Eventuelle andre trekk vises ikke. Søknadsfrist for produksjonstilskudd.

Det er ikke lenger mulig å levere søknad på papir. For det første ble det bestemt at Landbruks – direktoratet skulle lage et nytt elektronisk søknadsskjema. Kort om søknad om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid.

Formåletmed produksjonstilskudd er å styrke og jevne ut inntektene i . Kommunen er førsteinstans for mange tilskuddsordniner innefor landbruket.

En med registreringsdato 31. Produksjonstilskudd har to søknadsomganger i løpet av året. Formålet med produksjonstilskudd i jordbruket er å bidra til et aktivt og bærekraftig jordbruk innenfor de målsettinger Stortinget har bestemt. Det er kommunen som mottar søknadene og behandler disse:.

Siste års regnskap, herunder næringsoppgave og skjema Landbruk. Eiendoms-, brann- og beredskapssjef. Rådgiver, Landbruk og tekniske tjenester.

Du kan få produksjonstilskudd om landbruksforetaket er registrert i enhetsregisteret, og du driver vanlig jordbruksproduksjon på en eller flere eiendommer. Noen av endringene oppsummeres her: – Omsetningskrav . Arealtilskudd til økologisk landbruk o. Tilskudd til økologisk husdyrproduksjon o. Distriktstilskudd til frukt, bær og veksthusgrønnsaker o. I tillegg søker man om tilskudd til avløsning ved ferie og fritid i samme søknadsskjema. Ordningen inkluderer også tilskudd til økologisk landbruk.