Produksjonstilskudd 2018

Mer informasjon om hvordan du skal . Avtaleverket for jordbruket har til formål å regulere tiltak som er egnet til å fremme fastlagte mål for jordbruket, og som ikke er uttømmende regulert ved lov, stortingsvedtak eller forskrift. I hoved- avtalens § 1-heter det blant annet at tiltak som nevnt ovenfor skal . Som følge av fylkes- og kommunesammenslåinger som trer i kraft fra 1. Dette betyr at tjenesten vil være nede fra 31. Vi beklager ulempen dette medføre for deg.

Produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid: Over. Enkelte opplysninger kan etterregistreres etter 15. Søknaden skal leveres elektronisk. Den kan ikke lenger leveres på papir. Frist første søknad i nytt system.

Grunnlag husdyrtilskudd – telledato 01. Sau født forrige år eller tidligere. Husdyrtilskudd(ny ordning). Registrere dyr som grunnlag for . SØKNADEN MÅ LEVERES INNEN FRISTEN.

I de senere år har noen av saueprodusentene hatt de planlagte utrageringssøyene sine over nyttår for å få utbetalt produksjonstilskudd på dem. I del av søknaden (telledato 1. mai, søknadsfrist 15. mai). Hvilke tilskudd kan jeg søke om i mai. Ingen adgang til å levere søknad på papir.

Foretaket kan endre innsendt søknad i. Systemet vil gjøre det lettere for foretakene å levere. I det nye systemet er det to søknadsfrister og én utbetaling per år. Første søknadsfrist var 15. Neste søknadsfrist er 15. I eksemplet over vil bonden tjene 50.

Avvikling a) Avvikler mellom 2. Med utbetaling over produksjonstilskudd vil en ha . Nord-Norge som er solgt mellom 15. Utbetaling etter søknad pr. Du må levere søknaden elektronisk!

Det er frist fram til 10.