Produksjonstilskudd 2017 satser

For noen av tilskuddsordningene er de endelige satsene noe redusert i forhold til de foreløpige satsene fra . Dersom du leverte søknad til fristene 15. Før utbetalingen fastsetter departementet de endelige satsene for tilskuddene, med grunnlag i ny informasjon om antall foretak, areal og husdyr. Denne informasjonen viser at det ble søkt om tilskudd for flere . Stortingets vedtak av 16. For målpriser gjelder avtalen fra 1.

For det samlede bevilgningsnivå, over kap. Det kan imidlertid bestemmes tilpasninger i avsetninger og satser. I september vil det bli lagt ut en ny. Landbruks- og matdepartementet endelige satser , som brukes for å beregne tilskuddet som utbetales. VILKÅR FOR Å FÅ TILSKUDD.

Søknad og utbetaling av produksjonstilskudd. Kilde: Budsjettnemnda for jordbruket og Teknisk. Ny forskrift trådte i kraft 1. To rundskriv fra Landbruksdirektoratet med kommentarer til forskrift og saksbehandlingsrutiner.

Veiledningshefte for søker inneholder det viktigste. Regelverk for produksjonstilskudd og avløsertilskudd . Individene må være registrert i aktuelt register på registreringsdato. Endringer i tilskuddssatser , dyr: o. SØK ELEKTRONISK OG FINN DET DU.

I de senere år har noen av saueprodusentene hatt de planlagte utrageringssøyene sine over nyttår for å få utbetalt produksjonstilskudd på dem. Dette har selvsagt alle som har gjort det hatt rett til, og noe . Bøndene bruker i gjennomsnitt minutter på å fylle ut en produksjonstilskuddsøknad i dag, da er det vanskelig å få til den helt store effektiviseringen. Jeg er heller bekymret for at de kan bruke for lite tid på arbeidet. Det er viktig å sette seg inn i regelverket en skal forholde seg til, sier hun.

Til sammen skal du registrere opplysninger opptil tre ganger: Innen 20. Det betyr nye søknadsfrister, nye. Husdyrtilskudd (gammel ordning som tidligere). Tilskudd til økologisk . Delene av jordbruksavtalen som angår saue- og geiteprodusentene.

Hvilke opplysninger vises på denne siden? Eventuelle andre trekk vises ikke. Les mer om hva tallene forteller. Når offentliggjøres utbetalt tilskudd?

Hovedutbetalingene av produksjonstilskuddet skjer i februar og juni . AddThis Sharing Buttons. Formålet er å bidra til å styrke og jevne ut inntektene mellom ulike produksjoner og bruksstørrelser i husdyrholdet.