Planting av furu

Hvis jorda er for dårlig, bør den tilføres gjødsel, kalk og eventuelt vekstjor for eksempel veksttorv. Området der treet skal plantes spavendes dypt eller det graves et stort plantehull som fylles med vekstjord. Nøysomme trær som bjørk og furu kan du plante selv på steder med mindre jorddybde.

Ikke sett plantene direkte i grasdekket . Bakgrunnen for at andelslaget setter furu på dagsorden har sammenheng med flere faktorer. De to viktigste er den kraftige reduksjonen i elgstammen i området, og myndighetenes ønske om å øke skogens evne til å binde karbon.

Ekspertise fra Sverige og Norge var invitert for å dele sine erfaringer. Dagens planter er av høg kvalitet og et resultat av langsiktig planteforedling. Denne foredlingen av granplanter bidrar til at skogproduksjonen øker.

Fordi det plantes relativt lite furu, er det i dette resymeet lagt mest vekt på gran, men forholdene vil være omtrent de samme ved planting. En viktig del av skogsforvaltningen er å plante ny skog og erstatte hogd skog. Skogeiere er pålagt å sørge for tilfredsstillende forynging etter hogst.

Norge halvparten av nasjonens samlede klimagassutslipp. Riktig teknikk og kunnskap om de beste planteplassene er viktig når ny skog .

Siden mye av dette var skog som har vokst seg til på tidligere slåttemark, tenker jeg og plante nye trær her også. Furu har jeg også lyst til å ha i hagen. De kan bli skikkelig vakre etterhvert – men blir jo ganske så store også da.

Litt usikker på hvor fort de vokser, for eksempel. Jeg tenkte jeg skulle plante en uansett, og så heller fjerne den hvis det viser seg å være en dum idé. Men vi får se, jeg er en smule usikker ennå, . Hvordan plante furu , lurer en leser.

Vår ekspert Tor Smaaland har svar. Stor interesse for planting av furu. Furusymposiet satte søkelyset på hele kjeden, fra frøet i bakken via skjøtsel til det ferdige produktet. Skogplanter ØstNorge dyrker alle furuplanter i en 1-årig produksjon.

Såingen forgår i midten av April. Etter en spireperiode i veksthus, settes plantene ut til dyrking på friland. Her dyrkes plantene resten av sesongen.

Vi anbefaler i utgangspunktet å plante furu på våren eller sent på høsten. I og med at det er en 1-årig . Foryngelse av skog er prosessen med å få opp ny skog etter en hogst ( foryngelseshogst). Skog kan forynges ved planting , såing eller naturlig foryngelse.

Forsømmer man foryngelsen kan man tape produksjon, kvalitet og inntekter. Disse plantene stammer i all hovedsak fra planter hvor foredlet frø er benyttet. Dette foredlede frøet kommer fra norske skogfrøplantasjer. Disse skogfrøplantasjer har gjennom flere omganger med seleksjon brakt frem frø med høy kvalitet som dekker all skogsmark under 7m. Ingen informasjon er tilgjengelig for denne siden.

Ved planting av furu benyttes planter fra frø . Furu (Pinus sylvestris) er et bartre (Pineales) i furuslekten (Pinus) og tilhører furufamilien (Pinaceae). Arten er eneste furutre som vokser vilt i Norge. Blomstene er vindbestøvet og kommer i midten av juni (to uker etter grana). Det tar år fra blomstring til frøet er modent.

Frøet er festet til en klype på frøvingen. Vrifuru vokser raskere og er mer skyggetålende enn vanlig furu. Den er også istand til å etablere seg under skyggen av voksen furu -, gran-, og bjørkeskog, samt forstyrrede overflater som vegkanter.

Planting av furufrø er typisk husmoraktivitet etter jul (når du finner frø etter julepynten). Det ble også gjort her heime! Fant fin jord under visne julestjerner, vann i springen og frø på gulvet.

Med hjelp av firåringen fikk vi plantet, vatna og satt i vinduet for spiring. Guttungen sjekker om frøa har. Mellanskog ca Det er godt å være skog i Sverige Økt interesse i Hedmark f. Prisøkningen gjelder fram til nyttår eller fram til våre leveringsplaner til kundene er fylt opp.

Glommen Skog Sverige har overskudd av frø fra foredlet furu . Hvis vi forstår det riktig så gjelder dette en boligtomt, og for private hager trenger man ikke å søke om tillatelse til planting av utenlandske treslag som sitkagran. Hva slags dyr og planter er vanlige i trestammer i Norge(bjørk, furu osv.)? Har en eiendom i Ytre Namdal med nesten bare lavbonitetsmark, furu.