Planting av bringebær

Skuddene på bringebærplanten er toårige, og kommer med bær kun i det siste året. Før planting av bringebær tilføres jorden en god organisk gjødsel . Høstvarianter: De bærer frukt på toppen av årets stokker, og kan høstes fra sensommeren til den første frosten. Selv om høstvarianter har mindre avlinger, kan de beskjæres slik at de gir dobbel avling. Hvordan plante bringebær.

Kjøp planter som er sertifisert, dvs.

Bringebær er veldig lette å dyrke og formerer seg raskt. Det betyr at dei gjer avling vel eit år etter planting. Det er best å plante tidleg om våren, men planter som står i potter, kan også plantast om hausten – i september og oktober. Det er viktig å førebu feltet ved å få bort rotugras som kveke, tistel, dylle m. Det kan gjerast med bruk av kjemiske ugrasmidlar, eller . Egner seg best til å spise ferskt. Glen Ample – er den sorten som blir mest brukt i profesjonell dyrking av bringebær.

Den har ikke torner, og har en kraftig og opprett vekst.

Bærene er middels tidlig modne, lyserøde, store og med god syrlig smak. Det kommer mange bær på hver plante. Både jordbær og bringebær har godt av å bli plantet oppe på en liten voll, slik at vannet ikke renner ned til plantene hele tiden, sier gartneren til klikk. Husk å bruke mye god jord og å gjødsle . Delt nitrogengjødsling gir jevn tilgang.

Nye sorter og god dyrkingsteknikk har gitt en solid økning i . Skotspissane kan også fryse, men dette problemet er mindre. Ein skal vere varsam med å plante bringebær i tidlege sørhellingar. Varm vårsol kan vekkje knoppane for tidleg og auke risiko for . Denne bringebærsorten dominerer det norske markedet, og den har mange egenskaper som gjør at den egner seg i et norsk klima. Det er ofte lett å selge noen tonn med bringebær eller jordbær til lokalmarkedet.

Det har vært vanskeligere å selge andre bær. Har du planer om å plante større areal bør du ha avtale med grossist før du planter. Størstedelen av arbeidet i bærproduksjonen er plukkinga. Kan du få tak i nok bærplukkere? De første bringebærene begynner å modne omtrent når jordbæråkeren er ferdighøstet.

Vil du dyrke dine egene bringebær , er det enkleste å kjøpe pottedyrkede stiklinger. De er allerede godt igang og vil etablere seg raskt på voksestedet.

Sortimentet vi presenterer er produsert på materiale som er . Blir du fristet til å lage ditt eget eget syltetøy,saft, smoothie eller rett og slett imponere med en bringebær decory fra egen hage? Alle bær er god til å lage decory av. Jeg pleier å fryse bærne først for å slippe all den is knusningen. Her nord kan små detaljer gi store utslag på hvorvidt en plante etablerer seg godt på planteplassen, eller om den blir stående å sture. Følgende tips kan være avgjørende.

Røde og fine, saftige og næringsrike. Når det vert planta bringebær i ompløgd grasvoll, er ugraskampen særleg viktig, og grundig, mekanisk brak- king for å svekka eller drepa rotugraset vil løna seg. Dekking med fiberduk (Mypex) i planterada er van- leg også i økologisk dyrking og det beste middelet i ugraskampen, men kravet til brakking før planting er. Jeg overgjødslet med hønsegjødsel og kalk.

Jeg har preparert et område mot nord-øst på ca. Kan jeg legge en eller annen duk for å unngå ugress? Og hva med radenes avstand? Samisk navn, Gahpermuorji, Gáiccamuorji, Lávet, Váran.

Latinsk navn, Rubus idaeus. Svært enkel måte å formere bringebær på. For å unngå spreding av sjukdommen til nye felt er det viktig å plante friskt materiale. Jordbær og bringebær er svært viktige produksjoner innen frukt- og bær, men med liten økologisk produksjon. Bedre veiledning, materiell og kurs er tiltak som kan heve det faglige nivået både hos produsenter og i veiledningstjenesten.

Prosjektet har tre delmål: 1. Rettledning innen økologisk dyrking av jordbær og . I tabellen under ser du kva gjødselslag som er aktuelle til bringebær. Ved planting av nytt felt kan ein godt bruke husdyrgjødsel, men helst i moderate mengder slik at jorda ikkje blir kleim og misser dreneringsevne.