Plantecelle tellus 10

Ingen informasjon er tilgjengelig for denne siden. Planter og dyr er bygd opp av celler med cellekjerne. De er kalt kloroplast, cellevegg og vakuoler. Planteceller har nemlig enkelte deler som ikke finnes i dyrecellene.

Det er organeller som vil si . Introduksjon til celler og arv. Beskrive oppbygningen av dyre- og planteceller. Både planteceller og dyreceller er celler med cellekjerne. Er store væskefylte rommene i planteceller.

Små, – 1ganger mindre enn bakterier, og kan bare ses i elektronmikroskop 2. Bakterieceller, dyreceller og planteceller. Celler og arv – ekstra Flash. Eukaryote – plante og dyreceller. Prokaryote – bakterier og virus.

To hovedtyper av celler. Alle organismer er bygd opp av celler. Cytoplasma : Geleaktig . I denne aktiviteten lærer du hva en dyrecelle, plantecelle og bakterie består av. Kildehenvisninger: viten. Begreper du bør kjenne til.

Vi snakker denne uka om grensesetting, og samtykke. Det blir en time med Oddvar, og en time med meg på fredag. Vi har snakket om forelskelse og kjærester, i lekse skal du få lage et bilde av drømmekjæresten din! I timen skal vi se denne animasjonsfilmen om samtykke.

Innenfor denne veggen ligger det ribosomer som produserer proteiner,. Tegn figur av plantecelle og dyrecelle (s. ) inn i boken din, sett navn på de ulike delene, bruk farger. Sett opp et Venn-diagram for de ulike delene i en plante- og dyrecelle.

Uke 3 til fredag: – Hvor i plantecellen foregår fotosyntesen? Formuler en enkelt setning, som du mener på . Diskusjon i klasserommet. Oppbygging av dyre og plantecelle. Fotosyntese og celleanding. Konklusjon: Hypotesen stemte, og vi fant ut at løken faktisk bestod av mange tusen planteceller.

Men ellers ingen feilkilder. Her vil elevane bli involvert i korleis dei ynskjer å bli vurdert i dette temaet. Elevane laga eit informasjonshefte der dei svara på kompetansemåla.

Modell av menneskekroppen (torso). Bøker div om livet i fjæra. Tellus Naturfagsbøker L97.