Paringstid sau

Saueholdet i Norge har størst betydning i kyst- og fjellstrøk. Drektighetstiden varierer noe mellom rasene. Som regel blir av de . Litt om Gamalnorsk sau – Villsau av Lars Erling Horgen. Verane går ute saman med sauene heile året, slik at paringstid og dermed lammingstid vert bestemt naturleg. Dette går heilt fint, men krev at vi greier å nytta naturen sine premisser ved utval av sau som skal få vera på Horgo.

Fôrstyrken i paringstida opprettholdes til uker etter paring – da dette. Sau som får lite eller ikke noe kraftfôr skal ha mineraltilskudd f. Nortura omtaler langtidslagring av ferske lam som noe revolusjonerende nytt. No er det paringstid , med alt det fører med seg.

Haust: Hausten er ei hektisk ti og då kan det òg bli konflikt. Barmen): På sauegarden er det i november og desember hektiske dagar. Sidan flokken no har blitt på søyer, har. Eldre værer oppsøker flokken bare i paringstiden. Det er ingen fast rangordning blant ursau, men den eldste søya med størst erfaring er som regel den som bestemmer.

Sauen oppfører seg sjelden uvennlig mot andre. Et unntak er værene, som kan begynne å slåss først og fremst i brunstperioden, . Vel, da er vi på tiden av året hvor vår eneste mannlige sau skal få lov å kose seg med de andre en måneds tid! Asbjørn kommer nok til å storkose seg sammen med damene, men skal få ei pause hver dag for å ikke bli utslitt, hehe. Søyene har syklus på dager, og har på denne tiden dager hvor de har . Det har etter hvert kommet mye ny kunnskap om innvollsparasitter, sauenes immunitet mot parasitter og resistensutvikling mot medisiner hos parasittene.

Som en følge av det bør vi også justere behandlingen mot . Paringstida er i desember til januar. Blåsau går drektige i 1dagar. Dei føder som regel eitt lam, av og til tvillingar, tidleg om sommaren. Lamma blir avvende når dei er eit halvt år gamle. Sauene er vaksne når dei er eit og eit halvt år.

Lokale namn for sauen er bharal, barhal, bharar og bharut på hindi, na og sna på ladakhi, . Værene danner en egen undergruppe, som bare blander seg med søyene i paringstiden. Innenfor værgruppen er det større sosial rangorden. I værgruppen ser en gjerne stangning og småslossing, og at dominerende værer bestiger andre.

Sauene sørger for å ha øyekontakt med minst et dyr, noe som gjør dem i stand til å . En sau er drektig i nesten fem måneder og de fleste sauer får tvillinglam. Men de kan få helt opp til seks lam). Lam kan patte moren og stå på beina i løpet av få minutter. Fullfôrblandaren er verd kvar si krone. Fôrrasjonen han brukar i paringstida er rundball 1. For lessing og lossing av sau er det satt inn ei dør på langsida av fjøset.

På utsida er der bygd ei rampe som lettar tilgangen både for eigar . Mens man tidligere måtte fôre opp sauene i paringstiden for å få opp lammetallet, bruker Arne Christoffer Sand nå bevisst det dårligste fôret i paringstida for å holde lammetallet nede. Han har ikke noe ønske om å få flest mulig lam. Kopplam er en dyr affære som saueprodusenter flest har liten lyst til å . Ingen informasjon er tilgjengelig for denne siden. Når det er paringstid , er lammene inne fordi dei er for små ennå til å pare. Fin mogelegheit for matmor til å temje lammene.

Med tolmod og litt kraftfôr får vi det til. På bilete Maren som gomler i seg surfôr. No automatic alt text available. Detaljert beskrivelse av programmet gjennom året.

Programmet regner incest. Liste over de aktuelle værer rangert etter innavlsgrad for elitesøyer. Egen registrering av semin med omløp og semintidspunktberegning.

Kategoriserer for semin . Sauen får normalt dekt proteinbehovet gjennom grovfôret i innefôringssesongen. Ved sterkt gjødsla og tidleg slått grovfôr i paringstida , kan for mykje lettløyseleg protein i fôrrasjonen redusera. Sau Fiber lågt innhald av protein, og låg PBV.

Hovedføden er rein, men økende sauehold rundt fjellområdene gjør at jerven ofte dreper sau og lam. Kraftige bitt i nakken på kadavrene kan være tegn på at. Jervens totale drektighetstid er måneder, og det kommer av .