Økologisk jordbruk

Begrepet står i sammenheng med jord og biotoper som dekkes av den vitenskapelige . Bufret Lignende I kronikken Økologiske myter stiller Grønlund og Vejby-Sørensen viktige spørsmål om global matsikkerhet, miljø, ernæringskvalitet, og produktivitet. Enkelt sammenfattet hevder forfatterne at økologisk produksjon konkurrerer dårlig med konvensjonell på alle disse områdene. Hvor sunt er egentlig økologisk jordbruk , for naturen og oss mennesker? Denne måten å dyrke jorda på er her definert som å følge regelverk for økologisk jordbruk. De varierer fra land til lan men innebærer for eksempel at bøndene lar være å bruke syntetiske plantevernmidler når de skal dyrke blant annet korn og . Landbruket er ein av menneskeheita sine mest elementære aktivitetar.

Mennesket treng landbruket for å livnære seg dagleg, men også historie, kultur og samfunn er ein del av landbruket. Me vil alltid trenge dette livsgrunnlaget, og må difor forvalte og ivareta dei naturgitte ressursane på ein berekraftig måte. Se derfor etter Ø-merket når du skal handle økologiske matvarer. Regelverket for økologisk landbruk og matforedling i Norge er basert på EUs forordning for økologisk produksjon. Forskrift om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter, akvakulturprodukter, næringsmidler og fôr ( økologiforskriften) . VKM-rapporten vil belyse plantehelse, dyrehelse og dyrevelfer og human helse inkludert næringsstoffer og fremmedstoffer, smittestoffer og kjemisk-syntetiske sprøytemidler.

Hovedtrekk fra forskningen om økologisk. En stor kartlegging av økologisk landbruks samfunnsbidrag i Danmark viser både fordeler og utfordringer ved denne typen drift. Grunnen til dette er at det ikke har vært mulig å få tak i tilstrekkelig med økologisk kraftfôr i Norge.

I økologiforskriften er det også bestemmelser om hvilke tilsetningsstoffer som kan aksepteres i økologisk landbruk. Dagens økologiske produksjon foregår på gardsbruk med moderne maskiner og utstyr, men driftsformen har røtter i tradisjonelt landbruk. I økologisk landbruk betraktes naturen som en helhet, hvor samspill gjennom kretsløpet er avgjørende for . Det er ikke lov å bruke. Begrepet økologisk landbruk omfatter mer enn ordet økologi i vitenskapelig forstand. I Norge er betegnelsen økologisk landbruk lovbeskyttet og brukes som en felles betegnelse for ulike driftsretninger hvor en tar langsiktige, økologiske hensyn.

Trodde du at økologisk mat ikke var sprøytet? Selv i Norge er det tillatt å bruke nervegift som dreper fisk og bier, så lenge sprøytemiddelet er laget av giftige planter. Til tross for dette har produksjonen av økologisk mat gått ne stikk i strid med Stortingets mål.

Statistikken viser andelen av økologisk landbruk i forhold til det totale landbruksområdet i et land. Områdene er enten fullstendig økologiske eller i prosessen til å bli det. For å redusere miljøpåvirkningene trenger vi en overgang til et innovativt jordbruk som er mindre avhengig av å tilføre ressurser.

Regjeringen skal utarbeide en strategi for økologisk jordbruk. Strategien skal bidra til videreutvikling av økologisk produksjon og forbruk. Aktører innen økologisk jordbruk inviteres til å gi innspill til strategien. Frist for innspill er 15. Denne typen landbruk innebærer bruk av lokale og fornybare ressurser på hvert gårdsbruk, bevaring og forvaltning av biologisk mangfold og variert . Hva vil skje med miljøet, naturen og kostholdet vårt i et 20-årsperspektiv hvis vi har fullt fokus på økologisk matproduksjon?

Familieliv ba tre eksperter på økologisk mat og landbruk spå fremtiden.