Økologisk egg krav

Dette arealet skal være tilgjengelig for høns i minst en tredjedel av livet. Krav om uteareal er i tillegg til krav om dagslys og normal døgnrytme, et godt argument for å profilere de dyreetiske fordelene ved økologisk eggproduksjon. Lover og regler for økologisk eggproduksjon. Alt husdyrhold i Norge må baseres på ”Lov om dyrevern” og forskrifter gitt i medhold av denne. I tillegg gjelder generelle forskrifter og krav angående produksjon, foredling og lagring av næringsmidler, og krav til hygiene og sykdomsforebyggende tiltak gjennom . Viktige faktorer for å lykkes med økologisk hønsehold er gode kunnskaper, nøyaktighet og god hygiene samt.

Har du lyst til å produsere økologisk egg , og er nysgjerrig på hva som må oppfylles av regler? Her finner du en enkel presentasjon av hva du må tenke på. Norsk Landbruksrådgiving og andre har. Burhøns i eggproduksjon lider av alvorlige dyrevelferdsproblemer, som er konsekvensen av en industri som har ett mål for øyet: Flest mulig egg , billigst m. Derfor krever frittgående høns en tilstedeværende og kompetent bonde. Om lag av hønene er på gårder med økologisk drift, er i frittgående drift og er i miljøinnredede bur.

Nortura sine eggpakkerier. For miljøinnredning er EU- kravet høner i de samme burene som vi i Norge bare kan ha høner i. Merking av egg skal gi god og tilstrekkelig informasjon til forbruker, være korrekt og ikke være villedende. Krav til merking av egg er gitt i ulike regelverk og det vises også til ulike internasjonale rettskilder.

Produsenter av økologisk mat må i tillegg oppfylle relativt omfattende krav som finnes i økologiforskriften. De viktigste forskjellene mellom økologisk og konvensjonell husdyrproduksjon og planteproduksjon finner du nedenfor. Husdyrprodukter (melk, kjøtt og egg ) Fjørfe og egg. I økologisk fjørfeproduksjon er det ikke lov å . Frittgående høner og økologiske høner har noe bedre dyrevelferd enn burhøner.

Toten egg , Eventyrsmak, Jacobs utvalgte, økologiske , frilandsegg og frittgående – dette er stikkordene du bør se etter på eggkartongen når du kjøper egg. Du får verken bedre egg eller lykkeligere høner ved å velge frittgående. Påstanden kommer fra svært uventet hold.

Fuglene skal ikke holdes i bur, men være frittgående. I tillegg er det krav om at minst en tredel av gulvarealet skal være tett (ikke spalter eller netting) og være dekket med strø i form av halm, flis, san torv eller annet. Alt handler om høna, og hvordan hun har det.

Hønene skal også ha tilgang til vaglepinne, . Derfor får deres høner gå ute, og kan følge sine naturlige instinkter med haner i flokken. De får kun økologisk fôr basert på havre og hvete, og har tilgang til dagslys, selv om de vil hvile . Moderne eggproduksjon er langt fra det idylliske glansbildet vi ofte ser for oss. Mange har nok et bilde av høner som går fritt på tunet, men det er langt fra virkeligheten.

I butikken kan du kjøpe egg fra høner i bur, frittgående høner eller økologiske høner. Bare de økologiske hønene har krav på å være ute. Kva er økologiske egg ? Den enkle forklaringa er vel egg som kommer fra drift som oppfyller kravene til økologisk husdyrhold.

Jeg er en hjernevasket, kunnskapsløs og indoktrinert hasjrøykende miljøhippie med militantsosialistiske . I EU er det krav om at alle egg som kommer fra høner som holdes fanget i bur merkes som burhønsegg. I Danmark finner en som følge av EU- krav følgende merkegrupper for egg : økologiske , som er frittgående ute med økologisk fôr, frittgående, som er høner som får bevege seg ute, skrapegg som er egg. Oikos – Økologisk Norge mener en slik støtte er viktig for at norske myndigheter skal innføre krav om slik merking.

En merking av egg fra burhøns vil føre til at forbrukerne i langt større grad vil velge egg fra økologiske eller frittgående høner, dermed bilr det færre høner i bur og dyrevelferden bedres, sier . Når det kommer til produksjon av egg så er det meste veldig industrialisert. Dyrevelstand er sjelden en stor prioritet her. Det handler om å produsere mest mulig egg , på . Også hun mener forbrukerne har krav på bedre merking av eggpakkene.

For de som er opptatt av dyrevelferd så er det et soleklart valg, og det er økologiske egg.