Økologiforskriften

Korttittel, Økologiforskriften. I Norge er økologisk matproduksjon regulert av økologiforskriften. Detaljene i regelverket ligger i økologiforskriften og EU-forordningene det henvises til i lenka over.

Produktene i listen består utelukkende av tillatte virkestoffer i økologiforskriften. Registeret gir ikke en utfyllende oversikt over alle konvensjonelle driftsmidler som er tillatt i økologisk produksjon. Er du i tvil om et produkt er i tråd med økologiforskriften kan du . Forskriften er fastsatt i henhold til lov av 19. Veileder til økologiforskriften. Utfyllende informasjon om regelverket for økologisk landbruksproduksjon.

Hovedinnhold i forskriftsutkastet. Landbruks- og matdepartementet og Fiskeri- og næringsdepartementet med hjemmel i lov 19. XXX omfatter endringer i regler for økologisk akvakultur. Rettsakten endrer regler for bruk av økologisk fôr til visse arter av akvakulturdyr . Foredling, lagring, import og omsetning av økologiske næringsmidler og fôrvarer. Finn firmaer, adresser, telefonnumre.

Debiomerket, ofte kalt Ø-merket, er den synlige garantien for at kontrollen er gjennomført og at produktet er blitt produsert etter de regler som gjelder i økologiforskriften. Se derfor etter Ø-merket når du skal handle økologiske matvarer. Regelverket for økologisk landbruk og matforedling i Norge er basert på EUs forordning . Begrepet økologisk er beskyttet, og alle som produserer økologiske matvarer må forholde seg til det offentlige regelverket som finnes.

Dette innebærer at alle virksomheter som er godkjent etter denne forskriften oppfyller minstekravene i forordning EØF. Sertifikatet er gyldig inntil meste sertifisering eller senest 31. Ein revidert utgåve av den norske økologiforskriften har fått justert tekst og tolkingar, basert på EU sitt regelverk for økologisk landbruk. Mattilsynet til Debio etter økologiforskriften.

Føregangsfylke økologisk frukt og bær har saman med NLR utarbeidd ei tilbakemelding på ny norsk rettleiar. EU si oppdaterte utgåve av regelverket for økologisk landbruk . Betegnelsen Økologisk, brukt i markedsføringssammenheng, er beskyttet og kan kun brukes dersom produktet er produsert og kontrollert i henhold til økologiforskriften. Gjennom EØS-avtalen er EUs Rådsforordninger for økologisk landbruk gjort gjeldende i Norge og danner grunnlaget for Økologiforskriften som er fastsatt . Produksjon av Økologisk akvakultur reguleres gjennom forskrift 7. Alle disse rettsaktene medfører at forskrift 4. Okologisk-debio-logo-844×476. I hele EØS området vil en i tillegg til merkene i de respektive lan finne det felles EU-merket for økologi.

Mange produkter vil derfor være merket med svært mange merker. I dag er mesteparten av Debios virksomhet konsentrert rundt det å føre tilsyn med økologisk produksjon etter økologiforskriften. Tilsynet er basert på en avtale . Det antas at merker som . Alle økologiske matvarer som produseres i Norge har en godkjenning fra Debio.