Nullpunktomsetning

Nullpunktomsetning er den omsetningen som gir verken overskudd eller underskudd. For virksomheter med bare ett produkt er dette de faste kostnadene dividert på dekningsgrad (dekningsbidrag dividert på salgsinntekt). Definisjon på nullpunktomsetning. Et annet ord for nullpunktomsetning er dekningspunkt.

Nullpunktet eller break-even er enkelt forklart den omsetningen som verken gir overskudd eller underskudd. Denne artikkelen tar for seg hvordan du enkelt finner nullpunktet både grafisk og ved beregning. Dekningsgraden for Y var. Bedriftens faste kostnader utgjorde kr 12.

Hva var bedriftens nullpunktomsetning i 2. Oppgi svaret i hele kroner, og bruk punktum som tusenskiller. Samme som break even, nullpunkt, og dekningspunkt. En omsetning som gir verken overskudd eller underskudd. Den omsetningen som fører til at resultatet blir null. Det vil si at dekningsbidraget akkurat dekker de faste kostnadene.

Finansleksikonet er et godt utgangspunkt for de som søker definisjoner innen finans, forsikring, regnskap og prosjektledelse. Noen som er flink i bedriftsøkonomi? Er dette i forbindelse med KRV-analyse?

Hvis du setter opp resultatregnskapet så får du at. HiT – Matematikk 2B elektro. Cantor Cantor: Brukerens avatar: Innlegg: . Hvor stort totalt DB må til for at resultatet skal bli basert på opplysningene ovenfor?

Beregn bedriftens nullpunktomsetning. Framstill nullpunktdiagrammet for bedriften ved å tegne inn kurvene for salgsinntekt og totale kostnader. Avmerk nullpunkt og faste kostnader. Få også fram sikkerhetsmargin og resultatet ved . Tegn inn en hjelpelinje i diagrammet foran med en annen farge . Forteller oss hvor mye som må selges for å akkurat dekke kostnader, samtidig som det ikke blir noe overskudd.

NPO er relevant i forhold til bidragsmetoden, og en lav NPO er gunstig. Ved lavere salg blir det tap, ved høyere blir det overskudd. Inntektene og kostnadene settes inn i et diagram. Break-even-punktet er der kurven for inntekt krysser . Ingen informasjon er tilgjengelig for denne siden.

Begrensende forutsetninger ved bruk. Både kostnads-og inntektsforhold er. Kostnader splittes nøyaktig opp i. Ordboken ble aldri utgitt som selvstendig bok.

Ordboka har dannet utgangspunkt for utarbeidelse av Ord og uttrykk innen Eiendomsforvaltning – Fasilitetsstyring som nå foreligger. Tittelen har sin klare sammenheng med det pågående arbeid innen CEN med standarder innenfor Facilities Management, hvor representanter.