Nsg oppland

Småfebonde, gjeterhundeier eller sympatisør med næringa? Oppland Sau og Geit Org. Pinnekjøtt fra Norge ble nylig vernet som en nasjonal matskatt: – Gledelig, sier styreleder Kjell Erik Berntsen i NSG som håper at både småfeholdere og forbrukere nyter jule- og nyttårshelgen med rikelig med pinnekjøtt på middagsbordet. Husdyrhold – Saue- og geitehold. Sjekkliste for påmelding Norgesserien: – Medlemsnummer i NSG – Bankkort (VISA, Mastercar bankaxcept) – Kodenøkkel (den du bruker når du logger inn i nettbanken) for sikker betaling.

Husk: Melder du deg på riktig prøve?

Påmelding er godkjent når . Møtested: Quality Hotel Stran Gjøvik Møtestart søndag 19. Turneringen var dessuten åpen for alle – ikke bare NSG -medlemmer. Godkjenning av innkalling og sakliste 3. Behandle sak om økning i antall utsendinger fra lokallaga i NSG sine lover for lands-, fylkes og lokallag 5. Norsk Sau og Geit, NSG , er en faglig medlemsorganisasjon for saue- og geiteholdere i landet. Laget ble stiftet i 194 . Opprop til landbruksmeldinga.

Pål Kjorsta Kilevegen 98.

Landbruksmeldinga som ble publisert i november . I går ettermiddag sendte Viken Skog ut en børsmelding om at selskapet vurderte å selge aksjene i Norske Skogindustrier ASA ( NSG ). Hun sier Norske Skog ikke lenger har samme betydning for Viken, som er et andelslag for 12. Ulike modeller på administrering av radiobjeller osv. Hva er fordelen og ulempene med ulike modeller? Utleie av radiobjeller 19-.

Dette kom som ett resultat etter møte mellom alle lokallagsledere og styret som ble holdt på Otta. Beitebruksprosjektet har hatt tett dialog med NSG i dette arbeidet. Medlemskap Det presiseres at for å delta på alle typer prøver . Samvirkeloven trådte i kraft 1. Det gjenstår ennå en stor jobb for dem, og NSG står klar til å hjelpe, sier Kjorstad. Han legger til at svarfristen 1. Dette er viktig for sauebønder som ikke får . Andre bolken – deltakere : Møre og Romsdal, Ørsta,.

Nord-Trøndelag, Verdal,.