Nrk skole naturfag

Skrive rapporter og beskrivelser, revidere innhold etter tilbakemelding, vurdere innholdet i andres tekster og lage enkle digitale sammensatte tekster. Innhente og bearbeide informasjon om naturfaglige tema fra ulike kilder og oppgi kildene. Gratis klipparkiv for bruk i undervisningen. Organisert etter læreplanene.

Beskrive et elektronisk kommunikasjonssystem, forklare hvordan informasjon overføres fra avsender til mottaker, og gjøre rede for positive og negative konsekvenser.

Gjennomføre forsøk med lys, syn og farger, og beskrive og forklare resultatene. Gi eksempler på samisk og annen folkemedisin og diskutere forskjellen på alternativ medisin og skolemedisin. Lese et bredt utvalg norske og oversatte tekster i ulike sjangere på bokmål og nynorsk, og reflektere over innhold og form i teksten. Referere, oppsummere og reflektere over hovedmomenter i en tekst.

Lese enkle tekster på svensk og dansk og gjengi og kommentere innholdet. Det finnes mange forskjellige krabber i havet. Tord vet masse om krabber, og her får du bli med å studere disse flotte dyra på nært hold.

Mer om krabber på Skole. Innholdet er tilrettelagt for elever og lærere i grunnskolen og den videregående opplæringen. Vi arbeider med å få geofag på plass, og etter hvert vil også andre fag bli lagt til. Fasit – Forenklet bok (K3).

NRK Skole : Næringsrik mat. Naturfag for yrkesfag Forenklet). Matens vandring gjennom kroppen. Morsomme fakta om fordøyelse. Animasjon av fordøyelsen. Alt er tilgjengelig og åpent.

Andre fag vil bli lagt til . ForeldreForeldreportalen på Moava. Alle videoene her finner du også på nrk. På denne siden kan du se aktuelle programmer i nett-TV, spille spill, lese om og delta i aktiviteter i forbindelse med programmene.

Nettbrett-tips for naturfag : Følg den største dinosauren som noen gang har lev sammen med Sir David Attenborough. Alt innholdet er søkbart og organisert etter emner, personer, programmer og læreplaner.

Klippene kan bare spilles av, og vil ikke kunne lagres på egen datamaskin, men både lærere og elever . Videoklipp som tar for seg begrepene lengdegrader og breddegrader. NRK skole holder hva de lover, det omfattende arkivet med filmer tagget til læremål, emner og personer, er nå tilgjengelig på iPad. NRK trodde de skulle bli klare i oktober og nå er.

Foreløpig er læreplanoversikten avgrenset til naturfag , norsk, samfunnsfag og RLE. De har gått systematisk til verks og alle .