Nrf ku vekt

Storfe (Bos taurus) kalles også tamkveg, krøtter, kyr, fe og naut med mer. Hannen kalles okse, men går også under navn som tyr og stut. En kastrert okse kalles kastrat eller gjeldokse. Hunnen kalles kvige til første kalving, og ku når dyret har kalvet.

Tidlig ble det også tatt en beslutning om ikke å legge vekt på farge og utseende, noe som opprinnelig ble regnet som en kontroversiell beslutning.

I KK får man også oppgitt ytelsen pr årsku som kg EKM (energikorrigert melk). De nærmeste slektningene er bøfler og bison. Den veier cirka 5kg, og brukes hovedsakelig til melkeproduksjon. Tanken med det er å sette . Gjennomsnittlig drektighetstid for.

Generelt har kyr lengre drektighetstid (2dager i snitt) enn. Denne brosjyren skrevet for kalv i alderen 0-mnd.

Veiledende mål og vektberegninger er tilpasset. Norsk rødt fe, den dominerende storferasen i Norge. Ytre egenskaper som farge, avtegn, behorning osv.

Kunstig sædoverføring er en viktig . Prima kvalitet, Alder fra – uker, Kr 700. Kalven skal være registret i ku kontroll eller storfekjøttkontroll. Far skal være seminokse eller . Se prisnotering foringskalv. Tillegg avlsverdi, pr poeng. Vidare kan informasjon om vektutvikling gjennom laktasjonen og mellom laktasjonar.

Norwegian Traditional Cattle Breeds and Norwegian. Norges miljø- og biovitenskapelige. Flaksehalser: Nok og godt grovfôr eller alternative fôrmidler.

Er ku og kalv heldige, har fødselen skjedd i en egen fødebinge med mye halm på golvet. Så fort kalven er kommet ut av. NRF -kviger og – kyr med.

De aller fleste mjølkekuene i Norge kalles NRF. Angus landskapspleieren! På grunn av storleiken kan ein ha to-tre kyr på same område som éi ku av til dømes Aberdeen Angus. Det betyr norsk rødt fe. Tror det var 490kg i storfekjøttkontrollen og 6på båndet.

Fødsel: Kua forlater flokken når hun skal kalve, og finner et skjermet sted. Når kalven er født, slikker kua den ren og tørr. Under en time etter fødselen søker kalven langs. Jeg syntes det var trist å se jurbånd som røk i forbindelse med kalving, og ønsket meg ei ku som er tilpasset mitt opplegg, sier melkeprodusenten. De siste årene har melkeytelsen på . Slaktevekt ku 3kilo (Fett 4-).

Både hornede og kollete varianter finnes. Meget utbredt som kollet, men ikke nødvendigvis homozygot. Minimum vekt ved måneders alder for bedekning: 3kilo.