Nøytronstjerne

Når en stjerne dør kan den bli til en hvit dverg ved en planetarisk tåke, eller en nøytronstjerne eller et sort hull ved en supernovaeksplosjon. Det er restmassen, massen som er igjen når stjernen har støtet sine ytre lag ut i rommet ved en supernovaeksplosjon, . Rotasjonshastigheten kan komme opp i 7ganger per sekund. Dette nærmer seg grensen for det pulsaren kan tåle uten å bli revet i stykker. Noen nøytronstjerner kan rotere raskere.

Disse kalles magnetarer og er mindre enn en pulsar.

Illustrasjon: NASA, (til norsk ved S. Bjølseth, UiO). Når tunge stjerner eksploderer som supernova, kan det bli igjen en bitteliten rest – en nøytronstjerne. Denne har typisk en diameter på km.

Selv om den er liten, er den svært tung: Opptil ganger Solens . En nøytronstjerne er – som navnet tilsier – en stjerne bygd opp av nøytroner. På tross av at diameteren gjerne ligger på rundt tyve. Men gjør de det likevel? Hva er en nøytronstjerne ?

Dette er bare noen av spørsmålene som jeg skal utdype. Stjerner er noe som interesserer en hel mengde med personer verden over, og nøytronstjerner er derfor et viktig tema innenfor kategorien . Er denne resten mellom og 2-solmasser blir den en nøytronstjerne. Hvis den har mer restmasse enn dette så vil den bli et svart hull.

Hvis supernovaen er for stor, blir den til et svart hull. Nøytronene oppstår når det ikke . Hvis den ikke er fullt så stor, blir den til en nøytronstjerne. De tunge grunnstoffene på Jorda er sannsynligvis dannet når to nøytronstjerner har.

I en supernovaeksplosjonkan kan dette skje hvis stjernen er litt for massiv for å bli en nøytronstjerne , dog ikke så massiv at den blir et sort hull. Resultatet blir da en kvarkstjerne. Hvordan kvarkstjerner ser ut er det ingen som vet, og det er begrenset hva vi kan forutsi om egenskapene deres.

En Photostory laget av studenter i 11GLUved HIØ. Et hull som er så supertungt at ingenting kan. Patrick Slane ved Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics i Cambridge, Massachusetts har målt temperaturen til å være litt mer enn en million grader. En million grader kan høres ganske varmt ut men for en ung nøytronstjerne er det sammenlignbart med frossen tundra på Green Bay, Wisconsin, sier . Supernova En supernova er en gigantisk stjerneeksplosjon.

På slutten av rødkjempe perioden til en stjerne vil stjerna trekke seg sammen og bli mindre igjen. Det som skjer etter det er avhengig av massen til stjerna.

Stjerne er som er på størrelse med sola vil bli til små dvergstjerner og være varme i millioner av år før de . I en nøytronstjerne er det likevekt mellom gravitasjonskreftene og trykkreftene fra nøytronene. Hvis restmassen etter for eksempel supernovaeksplosjoner er stor nok, klarer ikke trykkreftene å stå imot gravitasjonskreftene. Da kollapser stjernene, og elektronene presses inn i nøytronene, slik at all massen blir samlet i ett . I sentrum av Krabbetåken er det en nøytronstjerne. Bildet er tatt av Hubble space telescope og Chandra x-ray observatory. Det ene er den høye rotasjonshastigheten, og det andre er hvor fort denne hastigheten avtar.

Hvis denne pulsaren er som andre kjente pulsarer, noe det ikke er noen grunn til å tvile på, er den en nøytronstjerne.