Nortura økologisk

Disse bøndene må følge internasjonale regler som blant annet forbyr bruk av kunstgjødsel og sprøytemidler i forbindelse med fôrproduksjon. Dessuten har dyr på økologiske gårder krav på større plass enn på andre gårdsbruk, og de skal ha mulighet til å gå . Her finner du forutsetninger og avtaleskjema om leveranse av økologisk storfekjøtt til Nortura. Betingelser for økologisk produksjon. For medlemmer bruk telefon grønt nummer . Utegående hane og høner. Merket sier ingenting om næringsinnhold eller smak, men viser at kjøttet er produsert med spesielle krav til blant annet fôr og dyrevelferd.

I Norge finnes det totalt ca. Av disse bondefamiliene er ca. Om lag av hønene er på gårder med økologisk drift, er i frittgående drift og er i . Gilde Økologisk og Prior Økologisk blir de nye økologiske merkenavnene til Nortura.

Selskapet gir opp satsting på sitt eget varemerke, Norgården. Nå er det Naturlig Godt fra Gilde som gjelder, glem den gamle merkevaren Norgården økologisk. På Østlandet får du smake i dagligvarebutikker. Men produksjonen av økologisk svinekjøtt har i denne perioden gått ned med hele prosent.

I tillegg kommer krav om . For storfekjøtt kan de nå tegne nye avtaler både med dem som allerede har avtaler og med nye produsenter. For å styre varestrømmen vil slakting på . Enten er kuene grass-fe eller. På Horgen gård drives det økologisk , og leverer kjøtt fra Angus-fe til flere butikker i Oslo, bl. Jacobs på Holtet og Majorstua . Etterspørselen etter økologisk pinnekjøtt er liten. Derfor er mange produkter, blant dem også økologisk ribbe, ikke å . Det som blir slaktet blir tatt tilbake av produsent og solgt under nisjevaremerker (f.eks.

Grøstadgris). Nortura har avtaleordning for økologiske slakt. Avtalebasert produksjon.

Vi var for tidlig ute og vi brant fingrene på en dyr satsing som vi senere måtte trekke, rett og slett fordi etterspørselen ikke fantes. Vi er nå på vei tilbake i markedet, men for å . Dyrevelferd blir tiet i hjel, bortforklart og latterliggjort av Matmerk, Tine og Nortura. Den ene kommer fra Vestfol den andre er Svein Iver Gjøby fra Rakkestad i Østfold. Dette er moro, selv om jeg ikke akkurat er blant dem som renner ned McDonalds-restaurantene sier Gjøby.

Nå vurderer de å gi opp økomaten. Undersøkelser viser at nordmenn ønsker økologisk mat, men de finner ikke produktene i butikkene. Vi har fokusert på å gi produktene en design som er. Vi har hatt en økologisk serie som het Nordgården hvor vi hadde en stor satsing, men det gikk ikke så bra som vi hadde håpet. Men vi selger fremdeles mye økologisk , men vi er avhengig av . Figur Verdikjeda for økologisk landbruk.

Figur Del økologisk jordbruksareal og karensareal av . En vesentlig andel av saueholdet skal etter hvert bli økologisk ”. Politiske mål blir fulgt opp med økonomiske virkemidler: økt tilskud veiledningsaksjon. Det er derimot ikke uproblematisk om hønene får vandre rundt som de vil, hevder Kristiansen i Nortura. Problemet med frittgående høns er at hønene kan utsettes for mobbing.

De hakker på og mobber hverandre.