Nortura kjøttpriser

Avregningspriser småfe – pristillegg og leverings- vilkår småfe og økoslakt. Priser retur- og nisjeslakt. Oppsett for kostnader om du skal ha egne slakt i retur til eget forbruk, eller nisjeslakt for videre salg.

Kostnaden for å ta slakt i retur er spesifisert på avregningen. Her beskrives prisutsiktene fremover. Det som her omtales er utvikling i engrospris. Denne siden vil bli oppdatert ved behov, og for alle prisvurderinger tas det forbehold . For prisinfo på sms gå inn på Min side under Oversikt ⇒ Min profil og huke av.

Leveringsvilkår fjørfekjøtt: Produksjonene av fjørfekjøtt ligger ikke til markedsordningen, og det finnes ingen mottaksplikt. All produksjon av kylling og kalkun samt foreldredyr-generasjoner blir regulert gjennom . For dager siden – (08) Fra mandag 1. Alle endringer er presisert i pristabell. Nortura Samvirkekylling og Hå Rugeri. Kun for å legge link fra prisinfo på forsiden til priser på hvert dyreslag.

Rådgjevar- registrering. Medlemmer sau og meir. Markedet og lagersituasjonen. I prognosen fra mai er det prognosert et overskudd på ca.

Basert på tall fra søknad om produksjonstillegg per 1. Tilførselssjefene for sau har vedtatt å følge Norsk Sau og Geit sine priser ved omsetning av avlsdyr av sau. Norsk Kjøttfe er en avtalebasert varestrøm der buskaper må være forhåndsgodkjente. Her presenteres nye engrospriser for storfe, lam og egg. Målprisen ble erstattet med planlagte gjennomsnittlige engrospriser.

Storfe ble lagt om til volummodellen fra 1. Planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe, lam og egg er vedtatt for første . Likevel selges ikke kjøttet i butikk til noe særlig lavere priser. Generelt er prisen på fryst lam noe lavere, sier kategoriansvarlig for ferskvare Espen Schøning Lie i Meny. Les også: Stadig større underskot på norsk storfekjøtt.

Framskrivingar viser at kvar fjerde biff må importerast om berre tre år. Styret i det bondeeigde konsernet .