Norske kuraser

Fra , den frie encyklopedi. Hopp til: navigasjon, søk. Under vises av totalt sider som befinner seg i denne kategorien. Rødt trønder- og målselvfe. Sidet trønder- og nordlandsfe.

Kuraser , kvegraser, storferaser eller tamferaser er en måte å kategorisere kyr på utfra egenskaper eller avstamning. Da de genetiske forskjellene mellom dyr er flytende, vil alltid definisjon av rase ha et noe. Noen raser defineres gjennom registrering i stambok. Britiske kuraser (sider). Danske kuraser (side).

Estiske kuraser (sider). Finske kuraser (sider).

Franske kuraser (sider). Latviske kuraser (sider). Litauiske kuraser (sider). Telemarkskua og gamle norske kuraser står i fare for å bli utrydda. Seks gamle norske storferaser blir tatt vare på.

De seks storferasene som blir bevart i Norge er vestlandsk fjordfe, dølafe, sidet trønderfe og nordlandsfe, telemarksfe, østlandsk rødkolle og vestlandsk raudkolle. Norske kuraser (sider) . Her kan du lese mer om rasene, deres utbredelse og om bevaringssituasjonen i dag. Rasen er, i likhet med andre nordiske rødkoller, ikke svært gammel.

Blant disse finner vi Sida trønder- og nordlandsfe, Vestlandsk raukolle, Østlandsk raukolle, Dølafe, Telemarksfe og Vestlandsk fjordfe. Fjordfe, smålensgås og kystgeit er blant de norske husdyra som trenger hjelp for å ha en livskraftig framtid. Bonden er ferdig med å melke, kyrne lunter ut.

Høstsola blinker i messingknoppene på hornene. På Løten prestegård er det meste litt annerledes. Storfe, tamfe som stammer fra ulike former av oksefamilien, og som blir holdt for produksjon av melk og kjøtt.

Avkommet kalles okse- eller ku-kalv fra fødsel til kjønnsmodenhet.

Kvige er hunndyret fra ettårsalder og frem til første kalving, enkelte steder brukt frem til andre kalving. Ku er hunndyr som har hatt . Fokus på stordrift og rasjonalisering er i ferd med å fordrive de gamle norske storferasene. Gammelrasekyr er levende kulturhistorie, mener gårdbruker Jan Erik Kjær Rusten. Under kan du se bilder av de fleste storfe-rasene man finner i Norge.

Kanskje kjenner du igjen noen av rasene uten å klikke på bildet og få svaret? Vi skaffer oss melk og kjøtt fra disse rasene. Datasettet inneholdt observasjoner på kyr fra første til sjette laktasjon. Melkeroboter produserer store mengder datamateriale av høy kvalitet, som har potensial til bruk i avlsarbeid for melkeku.

Hensikten med disse analysene var å bruke . Landbrukspolitikken i Norge har tatt en dreining mot satsing på moderne kuraser som produserer mye kjøtt og melk. Tar vare på de gamle kurasene. Glemt er de gamle, norske kurasene som dannet grunnlaget for dette.

De fleste av disse rasene står nå på rød liste, og det genetiske grunnlaget kan snart . NRF er utviklet genetisk fra tradisjonelle kuraser, krysset med svenske og finske raser.